Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

W tym roku, z powodu sytuacji zagrożenia epidemicznego, odprawione zostaną dwie msze św., którymi rozpoczniemy nowy rok szkolny. Obie msze św. sprawowane będą 1. września, 🕚o godz. 11:00, ⛪w kościele pw. Nawiedzenia NMP, z tym że klasy I-IV PSSP uczestniczą we mszy św. w ➡️kościele górnym, natomiast uczniowie klas V-VIII PSSP oraz wszyscy uczniowie PSLO zaproszeni są na mszę św. sprawowaną ➡️w kościele dolnym.
Z tego samego powodu prosimy, by tym razem udział członków rodziny naszych uczniów został ograniczony do jednej osoby⛔.