Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. „Dostawa mobilnych zestawów SSC, drobnego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego”

Dokonuje się zmiany w pkt 11 Ogłoszenia o przetargu nr 1/11/2020 – „Termin składania i otwarcia ofert” na:„Do 13 listopada 2020 r., do godz. 23:59 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2020 r. o godzinie 11, w Miejscu składania ofert”.