Dziękujemy …

Są wśród nas młode osoby, które kiedyś podjęły wyzwanie współorganizacji życia szkolnego i wzięły na siebie związaną z tym odpowiedzialność. Nie bały się poddać pod osąd swoich decyzji a także sprawdzić się w nowych rolach. Przez obecną sytuację epidemiologiczną, nie mieliśmy okazji im podziękować osobiście. W kilku zdaniach zatem chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie dla SU 2019/2020, a przede wszystkim dla przewodniczącego Tymoteusza Borsiaka, zastępcy Weroniki Iwanowskiej oraz skarbnika Zofii Szrejter. To między innymi dzięki nim oraz wielkiemu zaangażowaniu przedstawicieli klas zeszły rok mimo trudnej sytuacji był udany. Podziwialiśmy ich działania podjęte w czasie kwarantanny i nie tylko te. Poradzili sobie na medal. Od nas więc dla nich: „medal uśmiechu”! Życzymy Wam powodzenia w nauce, dobrze napisanej matury oraz wiele zdrowia.

Samorząd Uczniowski PSLO