Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. “Dostawa cyfrowego laboratorium biologiczno-chemicznego”

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. “Dostawa doświadczalnych zestawów do badania właściwości i jakości powietrza”

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. “Dostawa mikroskopów, walizek narzędzi badawczych i lornetek”