Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. “Dostawa odczynników chemicznych”

Komunikat: w Ogłoszeniu o przetargu nr 5/11/2020 dla zadania pn. „Dostawa odczynników chemicznych” z dniem 17 listopada 2020 r. dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert.Oferty można składać do 19 listopada 2020 r., do godz. 23.59. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2020 r. o godzinie 9.00, w Miejscu składania ofert.

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. “Dostawa testów do analizy parametrów wody”

Komunikat: w Ogłoszeniu o przetargu nr 6/11/2020 dla zadania pn. „Dostawa testów do analizy parametrów wody” z dniem 17 listopada 2020 r. dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert.Oferty można składać do 19 listopada 2020 r., do godz. 23.59. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2020 r. o godzinie 9.00, w Miejscu składania ofert.

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. “Dostawa wag laboratoryjnych, pehametrów cyfrowych i czerpaków z PP do płynów”

Komunikat: w Ogłoszeniu o przetargu nr 7/11/2020 dla zadania pn. „Dostawa wag laboratoryjnych, pehametrów cyfrowych i czerpaków z PP do płynów” z dniem 17 listopada 2020 r. dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert.Oferty można składać do 19 listopada 2020 r., do godz. 23.59. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2020 r. o godzinie 9.00, w Miejscu składania ofert.

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. “Dostawa laptopów z oprogramowaniem”

Komunikat: w Ogłoszeniu o przetargu nr 8/11/2020 dla zadania pn. „Dostawa laptopów z oprogramowaniem” z dniem 17 listopada 2020 r. dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert.Oferty można składać do 19 listopada 2020 r., do godz. 23.59. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2020 r. o godzinie 9.00, w Miejscu składania ofert.