Informacje o wynikach przetargu

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu informuje, że w związku z przetargiem na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa cyfrowego laboratorium biologiczno-chemicznego”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu informuje, że w związku z przetargiem na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa doświadczalnych zestawów do badania właściwości i jakości powietrza”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu informuje, że w związku z przetargiem na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa mikroskopów, walizek narzędzi badawczych i lornetek”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.