Ogłoszenie o wynikach przetargu

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu informuje, że w związku z przetargiem na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa testów do analizy parametrów wody”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu informuje, że w związku z przetargiem na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa wag laboratoryjnych, pehametrów cyfrowych i czerpaków z PP do płynów”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu informuje, że w związku z przetargiem na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa laptopów z oprogramowaniem”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.