Zebrania z rodzicami

Spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się on-line (w aplikacji Miscrosoft Teams) w następującym porządku:

  • we wtorek, 15 grudnia:

•klasa 1a PSSP – godz. 17:00
•klasa 1b PSSP – godz. 17:00
•klasa 1c PSSP – godz. 17:00
•klasa 2a PSSP – godz. 17:45
•klasa 2b PSSP – godz. 17:45
•klasa 3a PSSP – godz. 18:30
•klasa 3b PSSP – godz. 18:30
•klasa 4a PSSP – godz. 17:00
•klasa 4b PSSP – godz. 17:00
•klasa 4c PSSP – godz. 17:00
•klasa 5a PSSP – godz. 17:45
•klasa 6a PSSP – godz. 17:45
•klasa 6b PSSP – godz. 17:45
•klasa 6c PSSP – godz. 17:45
•klasa 7a PSSP – godz. 18:30
•klasa 7b PSSP – godz. 18:30
•klasa 7c PSSP – godz. 18:30
•klasa 8a PSSP – godz. 18:30
•klasa 8b PSSP – godz. 18:30

•klasa 2a PSLO – godz. 17:00

  • w środę, 16 grudnia:


•klasa 1a PSLO – godz. 17:00
•klasa 2b PSLO – godz. 17:00
•klasa 2c PSLO – godz. 17:00
•klasa 2d PSLO – godz. 18:00
•klasa 2e PSLO – godz. 18:00
•klasa 3 PSLO – godz. 18:00

Wychowawca klasy wpisze spotkanie do kalendarza i prześle Państwu zaproszenie.