Ożywia nas nadzieja …

«Ożywia nas nadzieja: “Oto uczynię wszystko nowe” (Ap 21,5)» to temat i myśl przewodnia całego nowego roku w rodzinie salezjańskiej, jaką Przełożony Generalny Salezjanów ks. Ángel Fernández Artime wybrał dla Wiązanki na rok 2021. Jak każdego roku jego przesłaniu towarzyszy plakat, który wyraża w sposób graficzny wskazania, jakie “współczesny ojciec Rodziny Salezjańskiej” chce zaproponować wszystkim naśladowcom Księdza Bosko. Zatem nowy rok niech będzie naznaczony NADZIEJĄ. 🙂