Międzypokoleniowe spotkania z kulturą (nie)zapomnianą

Nasza szkoła bierze udział w programie pn. MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ (NIE)ZAPOMNIANĄ, który realizowany jest przez Collegium Reginae Hedvigis i współfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt obejmuje wdrożenie kompleksowego i wielofunkcyjnego Programu Edukacyjno-Kulturalnego i dotyczy organizacji „międzypokoleniowych spotkań z kulturą” seniorów z Domów Pomocy Społecznej oraz młodego pokolenia.