Zebrania z rodzicami

Spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się w następującym porządku:

  • w poniedziałek, 6 września:

•klasa 1a PSSP – godz. 16:00
•klasa 1b PSSP – godz. 16:00
•klasa 2a PSSP – godz. 16:30
•klasa 2b PSSP – godz. 16:30
•klasa 2c PSSP – godz. 16:30
•klasa 3a PSSP – godz. 17:00
•klasa 3b PSSP – godz. 17:00
•klasa 7b PSSP – godz. 17:00
•klasa 3a PSLO – godz. 17:00

  • we wtorek, 7 września:

•klasa 4a PSSP – godz. 16:00
•klasa 4b PSSP – godz. 16:00
•klasa 5a PSSP – godz. 16:30
•klasa 5c PSSP – godz. 16:30
•klasa 6a PSSP – godz. 16:30
•klasa 7a PSSP – godz. 17:00
•klasa 7c PSSP – godz. 17:00
•klasa 8a PSSP – godz. 17:30
•klasa 8b PSSP – godz. 17:30
•klasa 8c PSSP – godz. 17:30
•klasa 1a PSLO – godz. 16:30
•klasa 1b PSLO – godz. 16:30
•klasa 2a PSLO – godz. 16:30
•klasa 3b PSLO – godz. 17:00
•klasa 3c PSLO – godz. 16:30
•klasa 3d PSLO – godz. 17:15
•klasa 3e PSLO – godz. 17:15

  • w poniedziałek, 13 września:

• klasa 5b PSSP – godz. 16:00