Zastępstwa na piątek, 3 września

Nieobecni nauczyciele: ks. Jacek Bielski, ks. Dawid Nowak, Małgorzata Matwijów, Sylwia Staszak, Magdalena Matysiak, Kinga Olejniczak, Magdalena Ławniczak, Małgorzata Streb-Derejska

KLASA 2b PSSP:

6-8 godz. lekcyjna – p. M. Kaczmarek, świetlica

KLASA 4a PSSP:

3 godz. lekcyjna –  p. Madajczak, język angielski (gr. p. M. Matwijów)

KLASA 4b PSSP:

3 godz. lekcyjna – p. Madajczak, język angielski (gr. p. M. Matwijów)/p. M. Salamon – Banaszak, język niemiecki (gr. p. M. Ławniczak)

4 godz. lekcyjnej – p. P. Subocz-Białek, zastępstwo

KLASA 5a PSSP:

6 godz. lekcyjnej – zajęcia odwołane

KLASA 5b PSSP:

 6 godz. lekcyjnej – zajęcia odwołane

KLASA 6a PSSP:

4 godz. lekcyjna –p. K. Paul, wychowanie fizyczne

KLASA 7b PSSP:

2 godz. lekcyjna – p. A. Niedzielska, j. polski

5 godz. lekcyjna – p. M. Salamon-Banaszak, zastępstwo (gr. p. M. Matwijów)

6 godz. lekcyjna – p. M. Salamon-Banaszak, zastępstwo

KLASA 7ac PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 8a PSSP:

1 godz. lekcyjna – zajęcia odwołane

4 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka

KLASA 8b PSSP:

1 godz. lekcyjna- zajęcia odwołane (gr. p. M. Matwijów i gr. p. M. Ławniczak)

2 godz. lekcyjna – zajęcia odwołane

3 godz. lekcyjna – p. A. Karaszewska, historia

5 godz. lekcyjna – zajęcia odwołane

KLASA 8c PSSP:

2 godz. lekcyjna – p. S. Dusza-Niwińska, geografia (gr. p. M. Matwijów i gr. p. M. Ławniczak)

3 godz. lekcyjna – p. K. Lorek – Woźniak, matematyka

KLASA 1a PSLO:

7 godz. lekcyjna – zajęcia odwołane (gr. p. M. Ławniczak i gr. p. M. Matwijów)

KLASA 1b PSLO:

7 godz. lekcyjna– p. M. Salamon-Banaszak, zastępstwo (gr. p. M. Ławniczak i gr. p. M. Matwijów)

KLASA 3a PSLO:

4 godz. lekcyjna –p. S. Jonczyk, zastępstwo (gr. p. M. Matwijów)

5 godz. lekcyjna – p. O. Muszyńska, zastępstwo (gr. p. S. Staszak)

KLASA 3b PSLO:

3 godz. lekcyjna – p. A. Szewczyk, j. angielski

4 godz. lekcyjna –p. S. Jonczyk, zastępstwo (gr. p. M. Matwijów i gr. p. M. Ławniczak)

5 godz. lekcyjna – p. O. Muszyńska, zastępstwo (gr. p. S. Staszak)

KLASA 3c PSLO:

2 godz. lekcyjna – zajęcia odwołane

4 godz. lekcyjna – p. A. Kukorowska, j. polski

5 godz. lekcyjna – p. O. Muszyńska, zastępstwo (gr. p. S. Staszak)

ORATORIUM:

6 godz. lekcyjna – p. Cecylia Nowicka-Czerwińska

7 godz. lekcyjna – p. Julita Wysocka

8-9 godz. lekcyjna – p. Zuzanna Piechota