Zastępstwa na poniedziałek, 6 września

Nieobecni nauczyciele: ks. Dawid Nowak, Kinga Olejniczak, Paulina Subocz-Białek

KLASA 4a PSSP:

1 godz. lekcyjna – p. O. Muszyńska, matematyka

KLASA 5b PSSP: wycieczka szkolna

KLASA 5c PSSP:

3 godz. lekcyjna – p. M. Salamon-Banaszak, j. niemiecki

KLASA 7a PSSP:

4  godz. lekcyjna– ks. J. Bielski, religia

KLASA 7b PSSP:

2 godz. lekcyjna – p. A. Karaszewska, j. polski

3 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, j. angielski

8 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 7c PSSP:

5 godz. lekcyjna – p. M. Salamon-Banaszak, j. angielski

KLASA 8a PSSP:

1 godz. lekcyjna – odwołane

4 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, doradztwo zawodowe

KLASA 8b PSSP:

2 godz. lekcyjna – p. K. Paul, edb (przeniesienie z czwartku, 9 września) 

7 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, doradztwo zawodowe

KLASA 8c PSSP:

5 godz. lekcyjna – p. H.Gągola, wych. fiz.

6 godz. lekcyjna – p. Z. Piechota, j. angielski

KLASA 2a PSLO:

3 godz. lekcyjna – p. P. Madajczak, j. angielski

KLASA 3d PSLO:

4 godz. lekcyjna – p. K. Latos, historia

KLASA 3e PSLO:

6 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, matematyka (przeniesienie z 8. lekcji)