Finał V Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej

Dnia 6 czerwca 2022 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu odbył się finał V Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej: edukacja-wychowanie-pomoc pod hasłem: Współczesna młodzież wobec zmieniającej się rzeczywistości. Galę finałową
Olimpiady uświetniła swoją obecnością pani Aleksandra Kuź, Wielkopolski Wicekurator Oświaty
oraz pani Maria Jedlińska-Pyssa, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty
w Poznaniu.

Spośród 100 uczestników V edycji Olimpiady, w III etapie przed Komitetem Naukowym Olimpiady  zaprezentowało się 14 finalistów reprezentujących szkoły:

 • Zespół Szkół im. Władysława i Jadwigi Zamoyskich w Rokietnicy
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku
 • Zespół Szkół nr 1 w Kutnie
 • XXI Liceum  Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
 • V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach.

Przyszli pedagodzy w rozmowie z członkami Komitetu poruszyli zagadnienia dotyczące kreatywności w szkole, stylów uczenia się, (nie)równości w edukacji i życiu społecznym oraz cyberprzestrzeni
jako miejscu kształtowania się tożsamości młodzieży.

Zanim ogłoszono laureatów Olimpiady, finaliści oraz zaproszeni goście wysłuchali krótkiego wykładu dr Grażyny Barabasz, która w swoim wystąpieniu pt. „Studenci bez granic” przybliżyła realizację projektów wśród dzieci i młodzieży z najdalszych zakątków Afryki, zachęcając tym samym przyszłych studentów pedagogiki do innego spojrzenia na proces edukacji oraz do realizowania własnych zainteresowań i pasji. 

Komitet Naukowy Olimpiady Pedagogicznej w składzie: prof. UAM dr hab. Kingi Kuszak,
dr hab. Agnieszki Iwanickiej, dr Marty Kędry, dr Grażyny Barabasz, dr Anny Mazurowskiej
oraz mgr Kingi Zysk (inicjatorki Olimpiady) wyłonił laureatów I, II i III miejsca

III miejsce: pani Aleksandra Góźdź (Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu)

 II miejsce: pani Paulina Piasecka (IV Liceum Ogólnokształcące we Włocławku)

                 pani Emilia Gorzel (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu)

Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz tytuł Laureata I miejsca otrzymały

 • pani Marta Marciniak (V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach)
 • pani Joanna Hoderna (IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu).

Komitet Naukowy przyznał dodatkową Nagrodę Otwartego Serca dla pana Mikołaja Żelazińskiego (Kalisz) oraz pana Michała Kryściaka (Kutno) za pracę na rzecz drugiego człowieka w środowisku lokalnym.

Olimpiada została objęta Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz patronatami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Piątki Poznańskiej.

V edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej

Rusza piąta edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej, której zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z dziedziny edukacji, wychowania oraz strategii udzielania pomocy dzieciom lub osobom starszym.

Skierowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych ponadgimnazjalnych zainteresowanych edukacją, wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w trudnej/nietypowej sytuacji.

Olimpiada składa się z III etapów:

pierwszy etap – szkolny – polega na napisaniu testu z wiedzy pedagogicznej w oparciu o pozycje książkowe zamieszczone w Informatorze Olimpiady etap szkolny – 12 stycznia 2022 roku;

drugi etap – polega na opisaniu indywidualnego przypadku dziecka lub osoby starszej, oraz zaproponowaniu strategii udzielenia pomocy; nadesłanie prac do 25 marca 2022 roku; trzeci etap – ma charakter rozmowy ze specjalistami na temat literatury wskazanej w Informatorze Olimpiady, oraz nadesłanego przez uczestnika w II etapie studium indywidualnego przypadku; 6 czerwca 2022 roku.

Zgłoszenia uczestników do 22 grudnia 2021 roku (załącznik nr 1)

Spotkanie dla szkolnych opiekunów17 grudnia 2021 roku (chęć uczestnictwa w spotkaniu online nt. organizacji i przygotowania uczestników do Olimpiady) należy zgłosić e-mailowo na adres pedagog.salezjanie@wp.pl

Organizator

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej

Opieka merytoryczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych

Nagroda
Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych

INFORMATOR V OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY INFORMATYCZNEJ

REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PEDAGOGICZNEJ

HARMONOGRAM V OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PEDAGOGICZNEJ

Załącznik nr 1 – zgłoszenie uczniów do Olimpiady

Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie – przetwarzanie danych

Załącznik nr 3 do Regulaminu – protokół – etap szkolny

Załącznik nr 4 do Regulaminu – zgłoszenie pracy pisemnej