eTwinning „Łączy na wolontariat”

Łączy nas wolontariat!

Nasza szkoła wraz z sześcioma szkołami z całej Polski uczestniczy w roku szkolnym 2021/2022 w projekcie eTwinning pod tytułem „Łączy nas wolontariat”.

Głównym celem projektu jest pokazanie, że wolontariat to oprócz rozwoju aktywności i postaw obywatelskich oraz bezinteresownej, dobrowolnej i bezpłatnej pomocy innym to przede wszystkim pomysł na naukę empatii, współpracy i radość ze wspólnego działania. Wolontariat to nie tylko działanie w środowisku lokalnym, a przede wszystkim wychodzenie poza jego granice. Chcemy pokazać, że wolontariat integruje, rozwija a przede wszystkim łączy uczniów bez względu na wiek lub miejsce zamieszkania. To sposób na aktywne spędzenie czasu.

Cele

– Zwiększenie świadomości i zaangażowania uczniów i opiekunów w wolontariacie z różnych szkół.
– Podniesienie prestiżu idei wolontariatu.
– Nauka empatii, współpracy poprzez zaangażowanie w akcje wolontariatu.

Postępy działań

W trakcie roku szkolnego uczniowie realizują zaplanowane działania, czyli akcje wolontariatu.

Spodziewane rezultaty

1. Stworzenie ebooka-inspirownika „Łączy nas wolontariat” opisującego gotowe pomysły i działania wypracowane w ramach projektu.
2. Nawiązanie szerszej współpracy z wolontariatami z innych szkół z Polski.