„Salezjańska Bluza na feriach”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Salezjańska Bluza na feriach”:

REGULAMIN KONKURSU 👇👇👇
1. Zdjęcia należy przesyłać na salezjaniesamorzad@gmail.com do 28 stycznia do północy.
2. 29 stycznia o 10:00 zdjęcia umieszczone zostaną na Facebooku samorządu PSLO.
3. Głosowanie na najlepsze zdjęcie odbywa się poprzez „lajki” do 2 lutego do północy.
Każdy może oddać głos na JEDNO zdjęcie. Jeżeli ktoś odda głos więcej niż raz, obydwa głosy uznaje się za nieważne.
4. Trzy zdjęcia z największą ilością „lajków”, zajmują kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Dodatkowe dwie nagrody w kategoriach: „Najlepsze zdjęcie PSSP” i „Najlepsze zdjęcie PSLO” zostaną przyznane przez przedstawicieli klas w Samorządzie Uczniowskim poprzez głosowanie.
5. Ostateczna decyzja, co do wyboru zdjęcia (w kwestiach spornych) należy do komisji konkursowej, w której skład wchodzą: Pani Anna Kukorowska, Pani Karina Czarnecka, Zofia Wawrzyniak oraz Karol Dawiskiba .