Historia i geografia w terenie 

Grupa uczniów 3 PSLO uczęszczająca na zajęcia z rozszerzonej geografii i historii miała okazję, tuż przed wakacjami, wziąć udział w zajęciach terenowych. Wyruszyliśmy do miasta w mieście, jak określa się Chwaliszewo. Przemierzając jego zakątki szukaliśmy śladów historii tego miejsca, przeszliśmy się starym korytem Warty i oceniliśmy, jak rewitalizacja zmieniła zagospodarowanie przestrzenne tego obszaru. Porównaliśmy współczesną zabudowę ze starymi fotografiami oraz wysłuchaliśmy ciekawych historii o byłych mieszkańcach Chwaliszewa. Korelacja wiedzy geograficznej i historycznej sprawdziła się doskonale. W nowym roku szkolnym planujemy kolejne wyjścia w teren. 

Agnieszka Maląg i Anita Stawik-Szablewska