Posiedzenie rady pedagogicznej

Sierpniowe posiedzenie rady pedagogicznej odbędzie się w ośrodku rekolekcyjnym w Zaborówcu, w dniach od 30.08. – wtorek (godz. 10:30 – rozpoczęcie) do 31.08. – środa (zakończenie w godzinach popołudniowych).
Proszę o zabranie śpiworów.
Dojazd we własnym zakresie. Wyjazd spod szkoły ok. godz. 09:00.
Nauczyciele, którzy nie dysponują żadnym środkiem lokomocji proszeni są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły do 26 sierpnia br. Proszę też, by do sekretariatu przekazali informację nauczyciele dysponujący wolnym miejscem w samochodzie.