Zastępstwa na poniedziałek, 5 września

Nieobecni nauczyciele: Marta Kobierska, ks. Krzysztof Jaskólski, Marta Welzandt, Agnieszka Majewska, Joanna Miłkowska

KLASA 2b PSSP:

świetlica – p. M. Sobczak

KLASA 3b PSSP:

świetlica – p. M. Kaczmarek

KLASA 5a PSSP:

4  godz. lekcyjna –  p. W. Niklaus, wychowanie fizyczne (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 6a PSSP:

1  godz. lekcyjna –  p. W. Niklaus, wychowanie fizyczne (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 6b PSSP:

1  godz. lekcyjna –  p. Ł. Włoch, wychowanie fizyczne (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 6c PSSP:

2  godz. lekcyjna –  p. W. Niklaus, wychowanie fizyczne  (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 7 PSSP:

2 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wychowanie fizyczne

KLASA 8a PSSP:

5  godz. lekcyjna – p. A. Karaszewska, wos

KLASA 1a PSLO:

7 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska, j. angielski (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 1b PSLO:

7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 2b PSLO:

6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 4a PSLO:

1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. 1 p. M. Kobierskiej)

2 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, zastępstwo (gr. 1 p. M. Kobierskiej)

3 godz. lekcyjna –  p. P. Świątkowski, j. polski

KLASA 4b PSLO:

1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. 1 p. M. Kobierskiej)

2 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, zastępstwo (gr. 1 p. M. Kobierskiej)

5 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia

6 godz. lekcyjna – p. W. Niklaus, wychowanie fizyczne

KLASA 4c PSLO:

1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. 1 p. M. Kobierskiej)

2 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, zastępstwo (gr. 1 p. M. Kobierskiej)

3 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska, j. angielski

4 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, matematyka

6 godz. lekcyjna – p. p. A. Terlecka, j. angielski