VI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej – rok szkolny 2022/2023

Dnia 2 czerwca 2023 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się finał VI Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej: edukacja-wychowanie-pomoc pod hasłem: Współczesna młodzież wobec nieprzewidywanej rzeczywistości. Galę finałową Olimpiady uświetnił swoją obecnością pan dr Zbigniew Talaga Wielkopolski Wicekurator Oświaty.

Spośród 180 uczestników VI edycji Olimpiady, w III etapie przed Komitetem Naukowym Olimpiady zaprezentowało się 10 finalistów ze szkół:

  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie
  • XXI Liceum  Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
  • Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie
  • II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu
  • III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku.

Zanim ogłoszono laureatów Olimpiady, finaliści oraz zaproszeni goście wysłuchali krótkiego wykładu dr Moniki Christoph, która omówiła zagadnienie doradztwa i rozwoju zawodowego pedagogów.

Komitet Naukowy Olimpiady Pedagogicznej w składzie: prof. UAM dr hab. Kingi Kuszak,
dr hab. Agnieszki Iwanickiej, dr Marty Kędry, dr Moniki Christoph, dr Grażyny Barabasz,
dr Anny Mazurowskiej oraz mgr Kingi Zysk (inicjatorki Olimpiady) nagrodził finalistów
oraz wyłonił Laureata, przyznając indeks pani Julii Marcinowicz (Szczecinek). Komitet Naukowy przyznał dodatkową Nagrodę Otwartego Serca dla pani Emilii Benedykowiak (Inowrocław) za pracę na rzecz drugiego człowieka w środowisku lokalnym.

Olimpiada została objęta Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki
oraz patronatami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Piątki Poznańskiej.

Rusza szósta edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej, której zakres tematyczny
obejmuje zagadnienia z dziedziny edukacji, wychowania oraz strategii udzielania pomocy
dzieciom lub osobom starszym.
Skierowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych edukacją,
wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w trudnej/nietypowej sytuacji.
Olimpiada składa się z III etapów:
pierwszy etap – szkolny – polega na napisaniu testu z wiedzy pedagogicznej w oparciu
o pozycje książkowe zamieszczone w Informatorze Olimpiady etap szkolny – 12 stycznia
2023 roku;
drugi etap – polega na opisaniu indywidualnego przypadku dziecka lub osoby starszej, 
oraz zaproponowaniu strategii udzielenia pomocy; nadesłanie prac do 24 marca 2023 roku;
trzeci etap – ma charakter rozmowy ze specjalistami na temat literatury wskazanej
Informatorze Olimpiady, oraz nadesłanego przez uczestnika w II etapie studium
indywidualnego przypadku; 2 czerwca 2023 roku.


Zgłoszenia uczestników do 22 grudnia 2022 roku (załącznik nr 1).

Organizator
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej
Opieka merytoryczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych
Nagroda
Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych