Rada Dzieci i Młodzieży

W dniu 14 listopada 2022 r. odbyła się Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki, gdzie przedstawicielem Liceum Salezjańskiego byli: Weronika Okleja z klasy IV LO i Bernard Dusikowski z klasy I. Spotkanie konsultacyjne miało na celu poznanie opinii uczniów na ważne i aktualne tematy, które posłużą do wypracowania rozwiązań w formie raportu do przedstawienia postulatów w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Konsultacje miały miejsce w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy Alei Niepodległości w Poznaniu, a gościem specjalnym był Wielkopolski Kurator Oświaty, który zabrał głos w panelu dyskusyjnym i prowadził otwarty dialog z uczniami szkół średnich z całego województwa wielkopolskiego.

Młodzież rozmawiała na temat Polskiej szkoły XXI wieku i omawiali następujące tematy: hejt, przemoc, oszustwa, zaburzenie relacji międzyludzkich, rozproszenie uwagi i brak koncentracji, telefony w szkołach, zdrowie psychiczne, psycholog i dostęp do specjalistów, edukacja psychologiczna.

Podjęto burzliwą dyskusję nt. rozwiązania problemów np. zagadnienie psychoedukacji w ramach podstawy programowej, aktualizację treści na temat chorób psychicznych.

Pojawiła się także dyskusja w kontekście nowego przedmiotu Młodzi przedsiębiorcy – w temacie Biznes i Zarządzanie oraz nasz przedstawiciel Salezjański zabrał głos w temacie jak udoskonalić edukację w szkole.