Przed maturą z fizyki

Nasi uczniowie z ogromnym zapałem i ciekawością powtarzają do matury z fizyki. Uczą się z dnia wczorajszego, żyją dniem dzisiejszym, pokładają NADZIEJĘ💪 w tym co jutro i co najważniejsze nigdy nie przestają zadawać pytań❓. Podczas ostatnich lekcji przyswoili sporo wiadomości. W nowej i bardzo dobrze wyposażonej pracowni znajdują się sprzęty, które służą nauce, obserwacji i zapamiętywaniu:

📌Tor powietrzny, który pozwala na przeprowadzenie szeregu demonstracji jakościowych jak i doświadczeń ilościowych związanych z kinematyką i dynamiką ruchu postępowego, ruchu harmonicznego, zasadami zachowania pędu i energii;

📌Generator Van de Graaffa pozwala na przeprowadzenie wielu doświadczeń z elektrostatyki;

📌Półkule Magdeburskie pozwalają przekonać się, że ciśnienie atmosferyczne działa ogromnymi siłami na otoczenie;

📌Rura próżniowa Newtona to przyrząd do doświadczania spadku swobodnego ciał w próżni. Gdy z rury wypompujemy powietrze, możemy zaobserwować, że przedmioty o różnych masach będą spadać w jednakowym czasie;

📌Pojemnik próżniowy z pompką wykorzystywany jest do doświadczeń z ciśnieniem.

Fotorelacja w galerii – zapraszamy