Rekrutacja do PSSP

📢Przypominamy, że pierwszy etap rekrutacji do SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ trwa do 1️⃣7️⃣ marca.📢
Najważniejsze INFORMACJE⬇️
📄W pierwszym etapie rekrutacji w sekretariacie szkoły (od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-13:30) należy złożyć:
📄 formularz zgłoszenia ucznia do Szkoły Podstawowej (do pobrania w Sekretariacie lub na prośbę Rodziców /opiekunów prawnych/ przesłany drogą elektroniczną);
📄 wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej, które korzystało lub nie korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej (do pobrania w Sekretariacie lub na prośbę Rodziców /opiekunów prawnych/ przesłany drogą
elektroniczną);
📄 akt urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka (do wglądu);
📄 pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy kandydatów sześcioletnich, którzy nie korzystali z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023).
ZAPRASZAMY 🙂
https://www.szkola-poznan.salezjanie.pl/wp-content/uploads/2023/01/WARUNKI-REKRUTACJI-DO-PSSP-2023-2024.pdf