Zebranie z rodzicami uczniów przyjętych do kl. 1 PSSP w roku szkolnym 2023/2024

Zebranie z rodzicami uczniów przyjętych do kl. 1 PSSP w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się w poniedziałek, 19 czerwca o godz. 17.30.

Nieobecność na tym spotkaniu, bez wcześniejszego poinformowania o tym szkoły, spowoduje skreślenie dziecka z listy uczniów.

Tego dnia, w sekretariacie Szkoły będzie można zamówić mundurki oraz identyfikator.

Ponadto w sekretariacie szkoły należy złożyć:

  • dwa, podpisane zdjęcia legitymacyjne ucznia,
  • zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez kandydata obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówki”).