Konsultacje i zebrania z rodzicami

W środę, 17 maja, zgodnie z kalendarzem szkolnym, odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami oraz konsultacje z wszystkimi nauczycielami.

Spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się w następującym porządku:

•klasa 1a PSSP – godz. 16:30
•klasa 1b PSSP – godz. 16:30
•klasa 2a PSSP – godz. 17:00
•klasa 2b PSSP – godz. 17:00
•klasa 3a PSSP – godz. 17:30
•klasa 3b PSSP – godz. 17:30
•klasa 3c PSSP – godz. 17:30
•klasa 4a PSSP – godz. 16:30
•klasa 4b PSSP – godz. 16:30
•klasa 5a PSSP – godz. 17:00
• klasa 5b PSSP – godz. 17:00
•klasa 6a PSSP – godz. 17:00
•klasa 6b PSSP – godz. 17:00
•klasa 6c PSSP – godz. 17:00
•klasa 7a PSSP – godz. 17:00
•klasa 8a PSSP – godz. 17:00
•klasa 8b PSSP – godz. 17:00
•klasa 8c PSSP – godz. 17:00
•klasa 1a PSLO – godz. 16:30
•klasa 1b PSLO – godz. 17:00
•klasa 2a PSLO – godz. 17:00
•klasa 2b PSLO – godz. 17:00
•klasa 3a PSLO – godz. 16:30