MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ (NIE)ZAPOMNIANĄ II

Nasza szkoła bierze udział w programie pn. MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ
(NIE)ZAPOMNIANĄ II, który realizowany jest przez Collegium Reginae Hedvigis i współfinansowany
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Projekt obejmuje wdrożenie kompleksowego i wielofunkcyjnego Programu Edukacyjno-Kulturalnego
i dotyczy organizacji „międzypokoleniowych spotkań z kulturą”

MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ (NIE)ZAPOMNIANĄ II

19.06 – 15.10.2023r.

Projekt adresowany jest do uczniów szkół publicznych w Wielkopolsce.

Cele projektu:

  1. Wzrost poziomu kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczych młodszych odbiorców
    oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego
    i społecznego, a tym samym znaczenia roli kultury w osiąganiu celów osobistych
    i zawodowych w ich dorosłym życiu.
  2. Wzrost świadomości odbiorców nt. znaczenia kultury w procesie ich rozwoju osobowo-społecznego, a tym samym znaczenia roli kultury w osiąganiu celów osobistych i zawodowych w ich dorosłym życiu.
  3. Kształtowanie wśród odbiorców kompetencji kulturowych, tzn. postaw szacunku wobec tradycji, ucząc się tym samym właściwego reagowania na wyzwania życia i podejmowania ról społecznych w życiu dorosłym.

WSKAŹNIKI PROJEKTU:
Liczba spotkań edukacyjno-kulturalnych – 9 (materiał dydaktyczny na zajęcia szkolne w roku 2023/2024)
Liczba warsztatów (5 godzin lekcyjnych)

Zdjęcia

Zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej szkoły (print screen)

1 godz. lekcyjna – 150 zł. brutto (umowa cywilno-prawna).

Program spotkań edukacyjno-kulturalnych:

1. Zachowuj się! Savoir vivre w miejscach kultury.

2. W cieniu polskiej wierzby, czyli jak Polska śpiewała.

3. Opera nie boli.

4. Barokowy zawrót głowy.

5. Frycek z Szafarni – Chopin i jego dziedzictwo.

6. Bal na sto par! Życie towarzyskie niegdyś i dziś.

7. Co trzyma Dzieciątko – o Pięknych Madonnach w średniowieczu.

8. Sarmacki facebook – o (nie)typowych portretach naszych przodków.

9. Polki w Paryżu – o tym jak kobiety przełamały „męskie” schematy.

Spotkania edukacyjno-kulturalne zostaną nagrane w formie trzydziestominutowych filmów, zamieszczone na platformie edukacyjnej (www.eplatforma.edu.pl) i emitowane w szkołach podczas lekcji. Ten komponent projektu będzie przygotowany i współrealizowany z wykładowcami z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu.  Spotkania te będą emitowane online dla uczniów szkół w sposób nieograniczony i bezpłatny. Czynnikiem edukacyjnym zadania jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy młodszych odbiorców o polskiej kulturze.