Zebrania z rodzicami

We wtorek, 12 września, zgodnie z kalendarzem szkolnym, odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami.

Spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się
w następującym porządku:

•klasa 1a PSSP – godz. 16:00
•klasa 1b PSSP – godz. 16:00
•klasa 1c PSSP – godz. 16:00
•klasa 2a PSSP – godz. 16:30
•klasa 2b PSSP – godz. 16:30
•klasa 3a PSSP – godz. 17:00
•klasa 3b PSSP – godz. 17:00
•klasa 4a PSSP – godz. 16:00
•klasa 4b PSSP – godz. 16:00
•klasa 4c PSSP – godz. 16:00
•klasa 5a PSSP – godz. 16:30
•klasa 5b PSSP – godz. 16:30
•klasa 6a PSSP – godz. 16:30
•klasa 6b PSSP – godz. 16:30
•klasa 7a PSSP – godz. 16:30
•klasa 7b PSSP – godz. 17:00
•klasa 7c PSSP – godz. 17:00
•klasa 8a PSSP – godz. 16:00
•klasa 1a PSLO – godz. 16:30
•klasa 1b PSLO – godz. 17:00
•klasa 1c PSLO – godz. 17:00
•klasa 2a PSLO – godz. 17:00
•klasa 2b PSLO – godz. 16:30
•klasa 3a PSLO – godz. 17:00
•klasa 3b PSLO – godz. 17:00
•klasa 4a PSLO – godz. 17:00