Wspomnienie wakacji na lekcji języka polskiego

Wrzesień to miesiąc, w którym często wspominamy minione wakacje, letnie wyjazdy i wolny czas.

Klasy 4 PSSP podczas omawiania wiersza na lekcji języka polskiego dyskutowały, które pamiątki z wakacji są dla nich najważniejsze.

Uczniowie zgodnie stwierdzili, że ważniejsze od rzeczy materialnych są nowe przyjaźnie i relacje, które udało im się zbudować.