Opłaty

Opłata na cele oświatowe na rzecz Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu Bank PEKAO SA II O. w Poznaniu: 56 1240 1763 1111 0010 1132 3126; z dopiskiem: „cele oświatowe, imię i nazwisko ucznia,[…]

Read more

Kontakt

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej   Dyrektor Szkół: ks. mgr Arkadiusz Szymczak e-mail: dyr.szkola-poznan@salezjanie.pl   Wicedyrektorzy[…]

Read more