“Praktyka Czyni Mistrza”

„Opracowanie i wdrożenie modelowego programu
praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
„Praktyka Czyni Mistrza”

realizowanego przez Centrum Integracji Europejskiej oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie, do końca 2013 roku, nowatorskiej formuły praktyk dla przyszłych nauczycieli matematyki.

W projekcie weźmie udział 30 studentów II roku studiów licencjackich specjalności nauczycielskiej Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły:

  • Miastem Poznań
  • Gminą Suchy Las
  • Inspektorią Towarzystwa Salezjańskiego Świętego Jana Bosko

Ponadto w projekcie weźmie udział 12 placówek edukacyjnych z terenu województwa wielkopolskiego, w których zostaną zrealizowane praktyki nauczycielskie. Szkoły te będą aktywnie współpracować z opiekunami praktyk z UAM oraz studentami, co pozwoli na efektywne doskonalenie praktyczne studentów i stworzy możliwość konsolidacji wszystkich działań pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Program praktyk oparty będzie na zintegrowanym systemie nauczania dydaktyki szczegółowej, pedagogiki i psychologii oraz specjalistycznych warsztatach.

Więcej informacji: www.praktyka.amu.edu.pl

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Skład Prezydium Rady Rodziców:
przewodniczący – Sławomir Jezierski
zastępca przewodniczącego – Marzenna Borna
skarbnik – Maciej Frasunkiewicz
sekretarz – Jarosław Liberek

Konto Rady Rodziców:
BZ WBK I ODDZIAŁ POZNAŃ 29 1090 1463 0000 0001 0709 5269

Subkonto Rady Rodziców (wpłaty na basen):
BZ WBK 13 1090 1463 0000 0001 1011 5264

Regulamin RR
Do pobrania Regulamin Rady Rodziców – plik *.pdf (ok. 100 KB)

Gratulujemy szóstoklasistom!

Znamy wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, który odbył się 3 kwietnia. Uczniowie rozwiązywali 26 zadań, które miały sprawdzić jak radzą sobie z umiejętnościami czytania, pisania, rozumowania oraz korzystania z informacji i wiedzy w praktyce. Mogli oni otrzymać 40 punktów.
Ogólnopolska średnia – to 22,75 pkt. W mieście Poznaniu uczniowie zdobyli średnio 24, 29 pkt.
Nasi szóstoklasiści osiągnęli świetny wynik – 30,92 pkt.
Gratuluję im, ich nauczycielom i rodzicom.

Finał konkursu geograficznego “OBIEŻYŚWIAT”

31.05.2012r We wtorek uczniowie klas drugich: Kacper Barełkowski i Przemysław Przymuszała wzięli udział w finale międzyszkolnego konkursu geograficznego OBIEŻYŚWIAT. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu geografii, turystyki i kultury. Chłopcy bardzo dobrze reprezentowali naszą szkołę i zajęli drugie miejsce w turnieju.
Gratuluję!

II miejsce w Eko-Rajdzie Drogami Rowerowymi Poznania

W środę 16 maja, nasi uczniowie startowali w V Eko-Rajdzie Drogami Rowerowymi Poznania organizowanym przez Straż Miejską Miasta Poznania wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, przy wsparciu Automobilklubu Wielkopolski.
Impreza była adresowana do uczniów szkół podstawowych i miała na celu propagowanie bezpieczeństwa i partnerskich zachowań uczestników ruchu drogowego, popularyzowanie przyjaznego środowisku środka transportu z wykorzystaniem miejskiej sieci dróg rowerowych oraz promowanie walorów turystyki rowerowej.
Regulamin Rajdu przewidował zjazd zespołów szkolnych pod opieką nauczyciela na teren Ośrodka Rekreacyjnego Rusałka, gdzie uczestnicy przystąpili do rywalizacji w konkurencjach: przepisy ruchu drogowego, eko-wiedza, jazda sprawnościowa rowerem, pomoc przedmedyczna, znajomość fauny i flory lasów Poznania. Po emocjonujących zmaganiach uczniowie wzięli udział w ognisku i zabawach integracyjnych.
W rajdzie uczestniczyło 21 zespołów rowerzystów,a nasza grupa zdobyła II miejsce, nagrody oraz Puchar od Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Uczestnicy: Jan Czajka, Aleksandra Sucharska, Martyna Manicka, Julia Mrozek, Małgorzata Chrościńska, oraz asystent Jan Parafiński.

Relacja z II Poznańskiego Biegu o. Józefa Jońca

W piątek, 13 kwietnia 2012r , nasi uczniowie startowali w II Poznańskim Biegu o. Józefa Jońca organizowanym przez Zespół Szkół Zakonu Pijarów.

Uzyskali kilka wartościowych wyników:

1. miejsce – Cyrus Sidor
2. miejsce – Wiktor Wobszal
2. miejsce – Jadwiga Wyrwińska
3. miejsce – Wiktoria Drajer
4. miejsce – Gabriel Brotier
6. miejsce – Katarzyna Sokołowska
10. miejsce – Wiktor Kurzawski

GRATULACJE!

IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie “Moja Wielkopolska”

W dniach 12 – 14 kwietnia odbył się w finał IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska”, w którym naszą szkołę i nasze miasto reprezentował Michał Budzisz – uczeń klasy pierwszej gimnazjum.
Podczas kwalifikacji, które odbyły się na początku marca w Poznaniu uczniowie rozwiązywali test z zakresu wiedzy historyczno – przyrodniczo – krajoznawczej. Następnie 20 najlepszych uczniów z całej Wielkopolski spotkało się w Lądzie, aby zaprezentować swój projekt jednodniowej wycieczki. Okazało się, że prezentacja Michała bardzo spodobała się uczestnikom oraz komisji konkursowej. Michał zajął pierwsze miejsce!
Po emocjonujących zmaganiach uczniowie wzięli udział w ognisku i zabawach integracyjnych, a podczas kolejnych dwóch dni pobytu mieli okazję zwiedzić m. in. Nadwarciański Park Krajobrazowy, Ciążeń, Muzeum w Pyzdrach i Seminarium w Lądzie

Igrzyska młodzieży szkolnej w unihokeju

26.03.2012r Uczennice PSSP dotarły do finału rozgrywek o mistrzostwo szkół podstawowych w ramach Igrzysk młodzieży szkolnej w unihokeju. W rozrywkach finałowych dziewczęta zajęły III miejsce, ustępując tylko szkołom, które posiadają klasy sportowe.

Klasyfikacja turnieju:
I miejsce zajęła SP 85
II miejsce zajęła SP 78
III miejsce – Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
IV miejsce zajęła SP nr 56

Naszą szkołę w turnieju finałowym reprezentowały: Weronika Wisoky, Małgorzata Chrościńska, Róża Winter, Jowita Kwiatkowska, Maria Milanowska