Drodzy Maturzyści – powodzenia!!!

“Zwyciężyć mogą Ci, którzy wierzą, że mogą” 

Wergiliusz

Drodzy Maturzyści,

przed Wami kilka ważnych egzaminów, które dadzą Wam możliwość studiowania wybranych przez siebie kierunków. Wszyscy jesteśmy w tych dniach z Wami.

Szkoła nauczyła Was wielu umiejętności, takich jak mnożenie, dzielenie, odmierzanie. Ćwiczyła pisanie opowiadań, analizowania sytuacji i stawiania hipotez. Te umiejętności wykorzystacie nie tylko podczas egzaminów maturalnych, ale każdego dnia.

Życzymy Wam,

abyście pisząc historię swojego życia, potrafili analizować sytuacje i dostrzegać wszystkie ważne wydarzenia, dzieląc je przy tym z innymi. Odmierzajcie odległości tak, aby znając drogę hamowania, zatrzymać się w dobrym miejscu. Wszelkie decyzje ważcie precyzyjnie, aby redukcja stresu nie musiała przebiegać zbyt gwałtownie. Pamiętajcie o tym co było, a idąc w dobrym kierunku, otwierajcie oczy na to, co przed Wami. 

Oby wiedza i umiejętności zdobyte w szkole, stały się dla Was przepustką otwierającą drzwi wszystkich wymarzonych uczelni.

Życzymy samych życiowych sukcesów 🙂

Dyrekcja i Nauczyciele

Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

…psychologia społeczna…

Czym są emocje? Czy można pokonać stres? Dlaczego złość nie jest negatywna? Czym jest konflikt i czy można go uniknąć? Dlaczego motywowanie nie działa? I co działa?

Człowiek – jego osobowość i zadania na poszczególnych etapach życia. Zagrożenia i wybory. Cele, które realizuje z determinacją, albo odkłada w czasie – zagrożony prokrastynacją.

To tylko niektóre zagadnienia poruszane przez grupę uczniów z klasy 2 PSLO na zajęciach z psychologii społecznej.

Sporo czasu poświęciliśmy na radzenie sobie z emocjami, na motywowanie siebie do pracy i nauki, na poznanie tajemnicy zarządzania nie czasem, a sobą w czasie. Skupiliśmy się na komunikacji i porozumiewaniu się,  jako istocie w kontaktach międzyludzkich oraz na konflikcie i sposobach jego rozwiązania.

Zobaczyliśmy, że psychologia jest nauką bardzo rozległą. Na wiele pytań – nie ma odpowiedzi od razu, trzeba ich poszukać. Wiemy na pewno, że dużo – zależy od nas samych.

Oprócz realizowanych zagadnień czytaliśmy artykuły naukowe, którymi dzieliliśmy się podczas zajęć. Mieliśmy też możliwość przeprowadzenia badań. Eksperyment społeczny pozwolił nam przyjrzeć się zachowaniom ludzi w różnych sytuacjach. Sprawdzaliśmy ich podatność na wpływy, reakcję na krzywdzenie innych, skłonność do pomocy czy postrzeganie siebie w konfrontacji z tym, jak widzą nas inni. Z naszych badań wyciągnęliśmy wnioski. Okazało się, że nie zawsze teza, którą postawiliśmy na początku była zgodna z wynikiem, który otrzymaliśmy.

Jedno jest pewne. Działanie człowieka jest tajemnicą. I można powiedzieć za Wisławą Szymborską, że „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”.

My sprawdziliśmy siebie w badaniach, co na pewno przyda nam się do pracy licencjackiej lub magisterskiej, którą już niedługo będziemy pisać.

 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2016/2017

Dnia 30 listopada 2016 roku w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium otrzymuje uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał świadectwo z wyróżnieniem, a przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

W tym roku, z rąk Wojewody Wielkopolskiego – pana Zbigniewa Hoffmanna i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – pani Elżbiety Leszczyńskiej, stypendium odebrała Aleksandra Sucharska, uczennica Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

Olu – gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów życiowych. Rozwijaj się w nauce i w swojej pasji.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

img_0143 img_0148

Matura 2016. Gratulacje!

Miło nam poinformować, że także w tym roku szkolnym wszyscy uczniowie naszego liceum zdali egzamin maturalny.

Gratulujemy! I uczniom i nauczycielom!

Wynik cieszy nas tym bardziej, że wszyscy maturzyści zdawali po kilka przedmiotów rozszerzonych, osiągając bardzo dobre wyniki.

 

Poniżej zestawienie – wyników naszej szkoły (s), kraju (k), województwa (w), i miasta Poznań (m):

polski – podstawa: 84,6 proc. (s) – 59 proc. (k) – 57,4 proc. (w) – 61,5 proc. (m)

matematyka – podstawa: 80,42 proc. (s) – 56 proc. (k) – 54,5 proc. (w) – 58,7 proc. (m)

angielski – podstawa: 87 proc. (s) – 71 proc. (k) – 70,85 proc. (w) – 77,7 proc. (m)

polski – rozszerzenie: 67,5 proc. (s) – 61 proc. (k) – 55,3 proc. (w) – 63 proc. (m)

matematyka – rozszerzenie: 42,1 proc. (s) – 31 proc. (k) – 26 proc. (w) – 31 proc. (m)

angielski – rozszerzenie: 74,2 proc. (s) – 54 proc. (k) – 53,5 proc. (w) – 61 proc. (m)

fizyka – rozszerzenie: 48,6 proc. (s) – 41 proc. (k) – 40,5 proc. (w) – 48 proc. (m)

biologia – rozszerzenie: 54,5 proc. (s) – 36 proc. (k) – 33,9 proc. (w) – 42,2 proc. (m)

chemia – rozszerzenie: 46,13 proc. (s) – 39 proc. (k) – 37,3 proc. (w) – 43,5 proc. (m)

historia – rozszerzenie: 72,5 proc. (s) – 42 proc. (k) – 41,3 proc. (w) – 47,5 proc. (m)

wos – rozszerzenie: 48 proc. (s) – 27 proc. (k) – 22,7 proc. (w) – 27,5 proc. (m)

geografia – rozszerzenie: 54,67 proc. (s) – 39 proc. (k) – 37,5 proc. (w) – 41 proc. (m)

 

Dyrekcja

Odbiór świadectw dojrzałości i zaświadczeń z OKE

Świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o uzyskanym wyniku egzaminu maturalnego,

będzie można odebrać w dniu 5 lipca 2016 roku od godziny 11:00 w sekretariacie Szkoły.

Maturzyści, którzy po odbiór dokumentów nie będą mogli przyjść osobiście, mogą upoważnić do odbioru ww. dokumentów inną osobę, która wraz z upoważnieniem powinna posiadać kserokopię dowodu osobistego maturzysty. Nieodebrane w tym dniu świadectwa i zaświadczenia OKE, będą przechowywane w archiwum Szkoły.

Wzór upoważnienia

                                                                                                Poznań, dn. 5 lipca 2016 r.

Imię i nazwisko

PESEL

                                                                 UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………

zamieszkały(a)……………………………………………………………….

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr ……………………………..

upoważniam Pana(ią) ………………………………………………………

legitymującego(ą) się dowodem osobistym nr …………………………..

do odbioru mojego świadectwa maturalnego.

 

                                                                                                 (czytelny podpis maturzysty)

 

 

 

 

 

“Co to znaczy być kobietą? Badania socjologiczno-filmowe” – projekt gimnazjalny

W zeszłym roku uczestniczki projektu edukacyjnego “Co to znaczy być kobietą? Badania socjologiczno-filmowe” przyglądały się portretom wielu niezwykłych pań. Rezultat pracy ambitnej grupy projektowej zachwycił znaną dziennikarkę Dorotę Wellman, która postanowiła skierować kilka słów do naszych uczennic: Poli Bąk, Marii Miś, Zuzanny Wiśniewskiej i Katarzyny Zielonackiej.

Finał akcji 10 krzeseł na 10-lecie…

W miniony poniedziałek dotarły bezpiecznie do szkoły krzesła (w liczbie-224), które są symbolem naszej wspólnej solidarności i współpracy. Prezentują się pięknie i co najważniejsze zostały już pierwszego dnia wykorzystane przez naszych uczniów w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego. Ksiądz Dyrektor zaproponował sfinansowanie przez szkołę kolejnych krzeseł, zatem ich liczba wzrośnie do 400. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się do projektu i swoją postawą zaświadczyli, iż potrzeby szkoły a co za tym idzie –  dzieci, nie są im obojętne. Nasze wspólne działania mają jeszcze inny ważny aspekt, są świadectwem na to, że razem możemy dokonać wielu pięknych, potrzebnych rzeczy.

Hanna Płuciennik