Stypendysta

W końcu 2015 roku w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56  w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród stypendystów – uczniów poznańskich i wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych – jest w tym roku uczeń trzeciej klasy PSLO – Dominik Lisiecki.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W trakcie uroczystości uczniowie odbierali je z rąk p. Doroty Kinal – Wicewojewody Wielkopolski i p. Elżbiety Walkowiak – Wielkopolskiego  Kuratora Oświaty.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – drugi etap

Z przyjemnością informuję, że Dominik Lisiecki, uczeń klasy trzeciej PSLO, przeszedł pomyślnie eliminacje szkolne i zakwalifikował się do zawodów okręgowych, czyli do II etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, który odbędzie się już w lutym.
Gratulujemy Dominikowi i życzymy sukcesów w rozwijaniu zainteresowań i zdolności humanistycznych!

Konkurs mitologiczny

Miło mi poinformować, że ośmioro uczniów klas pierwszych naszego gimnazjum zostało laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. Wśród nich znaleźli się: Bartosz Witczak (7 miejsce), Mateusz Ciesiński (8 miejsce), Małgorzata Stutko (11 miejsce), Wiktoria Luto i Weronika Iwanowska (12 miejsce), Laura Jęcz (13 miejsce), Anna Bąk (14 miejsce) oraz Weronika Ważyńska (15 miejsce). Gratulujemy! Dobre wyniki osiągnęli również pozostali uczniowie biorący udział w olimpadzie: Zuzanna Mieszała (17 miejsce), Małgorzata Mizerska, Małgorzata Górska, Marta Baranowska oraz Łukasz Tomyślak, reprezentujący szkołę podstawową. W konkurskie wzięło udział 2454 gimnazjalistów z całej Polski, w tym 313 z województwa wielkopolskiego.

Perspektywy 2016: Poznańskie Liceum Salezjańskie wśród wiodących szkół średnich

Fundacja Edukacyjna Perspektywy już po raz osiemnasty przygotowała ranking najlepszych liceów i techników. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (35%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). W tegorocznej edycji rankingu analizowane były wyniki 2167 szkół (w których maturę w „nowej formule” w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach).

Zaledwie 6 % liceów w Polsce oceniono wyżej niż naszą Szkołę. W Wielkopolsce zajęliśmy 7 miejsce, a w mieście Poznaniu miejsce 6!

ks. Arkadiusz Sz.

7 Wspaniałych!

7 licealistów, ubiegłorocznych uczniów Publicznego Gimnazjum Salezjańskiego, uhonorowanych zostało zaszczytnym wyróżnieniem – Nagrodą Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia edukacyjne za rok szkolny 2014/2015. Z rąk zastępcy Prezydenta Miasta Poznania p. Mariusza Wiśniewskiego i Przewodniczącego Rady Miasta p. Grzegorza Ganowicza nagrodę otrzymali: Zuzanna Bandosz, Maria Milanowska, Aleksandra Sucharska, Jakub Gosławski, Jan Piechota, Jerzy Szczerba i Michał Wiśniewski.

Serdecznie im gratulujemy sukcesów i życzymy radości i wytrwałości w dalszym rozwijaniu swoich naukowych pasji!

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

Miło mi poinformować, że do  do finału Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, zakwalifikowali się: Zuzanna Spychała z klasy 3 b, Karolina Borecka z klasy 3b, Adrian Drozdowski z klasy 3a, Marcin Szwarc z klasy 2c. Uczniowie osiągnęli sukces dzięki sumiennej i ciężkiej pracy. Gratulujemy!!

Chciałabym również w sposób szczególny wyróżnić Weronikę Kogę i Michała Dutkiewicza, którzy w przygotowania do konkursu włożyli wiele serca i pracy.

„Nikomu z nas  życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba.
A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa”
Marii Skłodowska – Curie

Wyniki I etapu XI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

Z radością informuję, że do zawodów II stopnia w XI Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Zuzanna Spychała – uczennica klasy 3b PGS,

Mateusz Nowakowski – uczeń klasy 3b PGS,

Szymon Skwarek – uczeń klasy 3b PGS,

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów podczas kolejnych etapów olimpiady.