Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszego ucznia

W piątek 14 grudnia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uczniom, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Stypendystom gratulowali Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak.

Wśród nagrodzonych był uczeń naszej szkoły, Łukasz Ciesielski, „eskortowany” przez panią pedagog Kingę Jamę.

[nggallery id=85]

III etap konkursu wiedzy o św. Janie Bosko

W dniach 7-9 grudnia „bohaterska piątka” uczniów naszej szkoły przeżywała piękny czas w gronie młodzieży salezjańskiej całej inspektorii św. Jana Bosko na Oratoriadzie w Tarnowskich Górach.

Nie byłoby w tym spotkaniu nic nadzwyczajnego, gdyby nie ostatni III etap konkursu wiedzy o św. Janie Bosko. W finale wzięło udział 3 uczniów naszego Liceum (Greta Sibrecht – kl. III, Ewa Awzan – kl. II, Łukasz Ciesielski – kl. II) z 10 najlepszych, którzy dostali się do finału konkursu z całej inspektorii.

Sam udział w finale to wielkie wyróżnienie dla uczestników, ponieważ poziom konkursu i trudność pytań zawstydzały nawet niektórych „synów św. Jana Bosko”. Dlatego tym bardziej nasza szkoła powinna być dumna z wiedzy uczniów o księdzu Bosko.

Do ścisłego finału przeszło pięcioro uczestników, w tym Łukasz Ciesielski. Radość szkoły jest tym większa, gdyż Łukasz zdobył mistrzostwo, a tym samym stał się „Inspektorialnym Znawcą Księdza Bosko”. W nagrodę Łukasz odwiedzi miejsca, gdzie żył, mieszkał, pracował i wzrastał w świętości św. Jan Bosko.

Gratulujemy naszym uczniom odwagi w zdobywaniu wiedzy o naszym Ojcu i Nauczycielu.

Życzymy dalszych osiągnięć naukowych, by to, co już zdobyli, dało im moc i siłę do wzrostu duchowego.

„Jesteśmy szkołą sukcesu”

„Szkoły powinny działać jak trampolina. Najlepsze są takie, w których uczniom przybywa wiedzy i mają motywację do rozwoju – skaczą w górę”. Metodą pomiaru jakości nauczania i postępów w nauce jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana (EWD).

Spośród ok. 50 poznańskich publicznych gimnazjów do grupy „szkół sukcesu” można zaliczyć 20.

Nasza Szkoła znajduje się na 2 miejscu!

Gratuluję!

Czytaj na www.poznan.gazeta.pl

lub w załączniku Wiemy, które gimnazja uczą najlepiej. Sprawdź!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Łukasza Ciesielskiego

Miło mi poinformować, że Łukasz Ciesielski, uczeń drugiej klasy naszego Liceum,  otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznawane uczniom szczególnie uzdolnionym, ale też takim, którzy charakteryzują się otwartością na potrzeby innych, co znajduje wyraz w różnego rodzaju pracach społecznych.

Serdecznie gratulujemy tak Łukaszowi, jak i jego Rodzicom! Oczywiście, życzymy także wielu kolejnych sukcesów!

Gratulujemy szóstoklasistom!

Znamy wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, który odbył się 3 kwietnia. Uczniowie rozwiązywali 26 zadań, które miały sprawdzić jak radzą sobie z umiejętnościami czytania, pisania, rozumowania oraz korzystania z informacji i wiedzy w praktyce. Mogli oni otrzymać 40 punktów.
Ogólnopolska średnia – to 22,75 pkt. W mieście Poznaniu uczniowie zdobyli średnio 24, 29 pkt.
Nasi szóstoklasiści osiągnęli świetny wynik – 30,92 pkt.
Gratuluję im, ich nauczycielom i rodzicom.

Nagrody dla laureatów konkursów interdyscyplinarnych woj. wielkopolskiego

Dnia 27 marca odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród dla laureatów konkursów interdyscyplinarnych woj. wielkopolskiego.

Ze szkoły podstawowej:
1. Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego został uczeń kl. szóstej Jerzy Szczerba – opiekun p. E. Dojaś – Łukomska
2. Finalistami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego zostali uczniowie klasy szóstej: Jakub Gosławski, Jerzy Szczerba, Michał Wiśniewski – opiekun p. K. Rozala – Stępniak

Z naszego gimnazjum laureatami konkursów przedmiotowych zostali uczniowie klas trzecich:
1.Zuzanna Piechota z języka polskiego; opiekun p. S. Staszak
2.Gabriel Brotier z języka francuskiego; opiekun p. M. Matwijów
3.Agnieszka Piasecka z biologii ; opiekun p. K. Karbowy
4.Antoni Dondajewski z biologii ; opiekun p. K. Karbowy
5.Grzegorz Wilczyński z fizyki; opiekun p. S. Jonczyk
6.Jakub Wiśniewski z fizyki; opiekun p. S. Jonczyk

Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy odniesionych sukcesów.

Nauczycielom dziękujemy za wspieranie ambicji edukacyjnych uczniów oraz za pracę i wysiłek włożony w ich merytoryczne przygotowanie.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego – czewriec 2011r

Znane są już wyniki sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego.

Uczniowie kl. 6 PSSP zdobyli 30,66 pkt (średnia w Poznaniu 26,78 pkt).
Gimnazjaliści naszej Szkoły w części humanistycznej otrzymali 32,72 pkt (średnia w Wielkopolsce – 23,69 pkt; w Poznaniu – 26,19 pkt); w części matymatyczno-przrodniczej uzyskali 33,3 pkt (średnia w Wielkopolsce – 23,88 pkt; w Poznaniu – 25,82 pkt); z j. angielskiego zdobyli 41 pkt (średnia w Wielkopolsce – 32,79 pkt; w Poznaniu – 32,61 pkt).

Finaliści i laureaci naszych Szkół

15.04.2011r Gratuluję Łukaszowi Ciesielskiemu oraz Bartłomiejowi Bramborowi, uczniom PGS, którzy uzyskali tytuł laureata konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Łukasz został laureatem w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym; Bartłomiej jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
Gratuluję Piotrowi Stelmasiakowi, uczniowi klasy 6 PSSP, który uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego dla szkół podstawowych organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Składam gratulacje także nauczycielom, p. Stanisławie Jonczyk, p. Maciejowi Drobnikowi oraz p. Karolinie Piaseckiej, którzy znakomicie przygotowali naszych uczniów do konkursów.