Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

Fabian Witt, uczeń klasy III a PGS, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. W minioną sobotę wziął  udział w finale konkursu, który przebiegał w dwóch etapach: część  pisemną i część ustną. Zadania konkursowe wymagały znajomości słownictwa i środków językowych, poprawnego zastosowania struktur gramatycznych, umiejętność rozumienia, tworzenia i przetwarzania wypowiedzi pisemnych i ustnych orazwiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Serdecznie gratulujemy!

Stypendysta

W końcu 2015 roku w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56  w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród stypendystów – uczniów poznańskich i wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych – jest w tym roku uczeń trzeciej klasy PSLO – Dominik Lisiecki.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W trakcie uroczystości uczniowie odbierali je z rąk p. Doroty Kinal – Wicewojewody Wielkopolski i p. Elżbiety Walkowiak – Wielkopolskiego  Kuratora Oświaty.

Perspektywy 2016: Poznańskie Liceum Salezjańskie wśród wiodących szkół średnich

Fundacja Edukacyjna Perspektywy już po raz osiemnasty przygotowała ranking najlepszych liceów i techników. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (35%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). W tegorocznej edycji rankingu analizowane były wyniki 2167 szkół (w których maturę w „nowej formule” w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach).

Zaledwie 6 % liceów w Polsce oceniono wyżej niż naszą Szkołę. W Wielkopolsce zajęliśmy 7 miejsce, a w mieście Poznaniu miejsce 6!

ks. Arkadiusz Sz.

7 Wspaniałych!

7 licealistów, ubiegłorocznych uczniów Publicznego Gimnazjum Salezjańskiego, uhonorowanych zostało zaszczytnym wyróżnieniem – Nagrodą Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia edukacyjne za rok szkolny 2014/2015. Z rąk zastępcy Prezydenta Miasta Poznania p. Mariusza Wiśniewskiego i Przewodniczącego Rady Miasta p. Grzegorza Ganowicza nagrodę otrzymali: Zuzanna Bandosz, Maria Milanowska, Aleksandra Sucharska, Jakub Gosławski, Jan Piechota, Jerzy Szczerba i Michał Wiśniewski.

Serdecznie im gratulujemy sukcesów i życzymy radości i wytrwałości w dalszym rozwijaniu swoich naukowych pasji!