Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

Fabian Witt, uczeń klasy III a PGS, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. W minioną sobotę wziął  udział w finale konkursu, który przebiegał w dwóch etapach: część  pisemną i część ustną. Zadania konkursowe wymagały znajomości słownictwa i środków językowych, poprawnego zastosowania struktur gramatycznych, umiejętność rozumienia, tworzenia i przetwarzania wypowiedzi pisemnych i ustnych orazwiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Serdecznie gratulujemy!

Stypendysta

W końcu 2015 roku w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56  w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród stypendystów – uczniów poznańskich i wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych – jest w tym roku uczeń trzeciej klasy PSLO – Dominik Lisiecki.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W trakcie uroczystości uczniowie odbierali je z rąk p. Doroty Kinal – Wicewojewody Wielkopolski i p. Elżbiety Walkowiak – Wielkopolskiego  Kuratora Oświaty.