„TRZYMAJ FORMĘ”

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia, i zbilansowanej diety.

Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

Cele szczegółowe:

– pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka;

– kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności, i aktywnością fizyczną;

– dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Adresatami programu są uczniowie klas V- VI szkoły podstawowej oraz  uczniowie klas I-III szkoły gimnazjalnej.

Program realizowany będzie przez pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

Organizatorami programu są: Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Patronat nad Programem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Federacja Konsumentów, Instytut Żywności i Żywienia, Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.