Międzypokoleniowe spotkania z kulturą (nie)zapomnianą

Nasza szkoła bierze udział w programie pn. MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ (NIE)ZAPOMNIANĄ, który realizowany jest przez Collegium Reginae Hedvigis i współfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt obejmuje wdrożenie kompleksowego i wielofunkcyjnego Programu Edukacyjno-Kulturalnego i dotyczy organizacji „międzypokoleniowych spotkań z kulturą” seniorów z Domów Pomocy Społecznej oraz młodego pokolenia.

Wyposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

W dniu 15.12.2020 r. Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę dotacji nr 10782/U/400/999/2020 dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedmiotem projektu był zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni dydaktycznych biologiczno-chemicznych w Zespole Szkół Salezjańskich w Poznaniu.

Zakupiony sprzęt oraz pomocy dydaktyczne służą bezpośrednio do prowadzenia edukacji ekologicznej oraz programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody w postaci zajęć eco-chem. Zajęcia te przede wszystkim skierowane są do uczniów klas drugich liceum ogólnokształcącego zainteresowanych ekologią i ochroną środowiska.

Cele projektu:

– wspieranie uczniów w pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej,

– przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stań środowiska naturalnego,

– uwrażliwianie na problematykę zagrożeń środowiska oraz propagowanie jego ochrony,

– dostrzeganie zagrożeń we współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystanie z zasobów naturalnych,

– postrzeganie zagadnień ekologicznych w perspektywie globalnej,

– uświadomienie różnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko, kształtowanie umiejętności praktycznego poznawania środowiska.

www.wfosgw.poznan.pl