Rozkłady wyników klas gimnazjum – sesja 3- 2014/2015

Rozkład wyników klas – klasa 1a PGS

Rozkład wyników klas – klasa 1b PGS

Rozkład wyników klas – klasa 1c PGS

Rozkład wyników klas – klasa 2a, 2b PGS

Rozkład wyników klas – klasa 3a, 3b PGS

 

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasa 1a PGS

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasa 1b PGS

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasa 1c PGS

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasa 2a, 2b PGS

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasa 3a, 3b PGS

Rozkłady wyników klas gimnazjum – sesja 2- 2014/2015

Rozkład wyników klas – klasa 1a PGS

Rozkład wyników klas – klasa 1b PGS

Rozkład wyników klas – klasa 1c PGS

Rozkład wyników klas – klasa 2a, 2b PGS

Rozkład wyników klas – klasa 3a, 3b PGS

 

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasa 1a PGS

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasa 1b PGS

Rozkład wyników ogólnopolskch – klasa 1c PGS

Rozkład wyników ogólnopolskch – klasa 2a, 2b PGS

Rozkład wyników ogólnopolskch – klasa 3a, 3b PGS

 

Rozkłady wyników klas gimnazjalnych – sesja 1- 2014/2015

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasa 1a PGS

Rozkład wyników ogólnopolskich – klas 1b PGS

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasa 1c PGS

Rozkład wyników ogólnopolskch – klasa 2a, 2b PGS

Rozkład wyników ogólnopolskch – klasy 3a, 3b PGS

 

Rozkład wyników klas – klasa 1a PGS

Rozkład wyników klas – klasa 1b PGS

Rozkład wyników klas – klasa 1c PGS

Rozkład wyników klas – klasa 2a, 2b PGS

Rozkład wyników klas – klasa 3a, 3b PGS