Projekt „Mały medyk”

 

Projekt „Mały Medyk” – Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W dniu 10 października uczniowie klas IV, V i VI naszej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w Medyk” – Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dzieci miały okazję wysłuchać dwóch wykładów:

– węże świata,  który wygłosiła para młodych naukowców,

– „implanty słuchowe” wykład inaugurujący nowy rok akademicki Polskiej Akademii Dzieci wygłosił dr Wojciech Gawęcki.

Zajęcia w ramach “Polskiej Akademii Dzieci” (PAD) są projektem innowacyjnym na międzynarodowym rynku edukacyjnym. Uczestnictwo w PAD umożliwia dzieciom kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami oraz rozwijanie własnych pasji naukowych. Daje także szansę dzielenia się nimi ze swoimi rówieśnikami w wyjątkowych warunkach. Dzięki temu nauka staje się dla dzieci niesamowitą przygodą i osobistym przeżyciem. Wykłady będą się odbywać raz w miesiącu a na zakończenie każdy uczestnik otrzyma dyplom Polskiej Akademii Dzieci.