„Praktyka Czyni Mistrza”

„Opracowanie i wdrożenie modelowego programu
praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
„Praktyka Czyni Mistrza”

realizowanego przez Centrum Integracji Europejskiej oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie, do końca 2013 roku, nowatorskiej formuły praktyk dla przyszłych nauczycieli matematyki.

W projekcie weźmie udział 30 studentów II roku studiów licencjackich specjalności nauczycielskiej Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły:

  • Miastem Poznań
  • Gminą Suchy Las
  • Inspektorią Towarzystwa Salezjańskiego Świętego Jana Bosko

Ponadto w projekcie weźmie udział 12 placówek edukacyjnych z terenu województwa wielkopolskiego, w których zostaną zrealizowane praktyki nauczycielskie. Szkoły te będą aktywnie współpracować z opiekunami praktyk z UAM oraz studentami, co pozwoli na efektywne doskonalenie praktyczne studentów i stworzy możliwość konsolidacji wszystkich działań pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Program praktyk oparty będzie na zintegrowanym systemie nauczania dydaktyki szczegółowej, pedagogiki i psychologii oraz specjalistycznych warsztatach.

Więcej informacji: www.praktyka.amu.edu.pl

Egzaminy Cambridge ESOL

University of  Cambridge ESOL oraz British Council Preparation Center

Nasza Szkoła stara się o uzyskanie statutu wewnętrznego ośrodka egzaminacyjnego Uniwersytetu Cambridge ESOL ‘University of Cambridge Preparation Center’ oraz British Council,instytucji reprezentującej Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej.

University of Cambridge ESOL Examinationsrazem z British Council są twórcą znanych na całym świecie międzynarodowych egzaminów dla osób uczących się języka angielskiego i nauczycieli. Co roku ponad 3 miliony osób ze 130 krajów zdaje egzaminy Cambridge ESOL. Certyfikaty Cambridge są najbardziej obiektywnym i najbardziej prestiżowym dokumentem sprawdzającym i poświadczającym kwalifikacje językowe. Certyfikaty międzynarodowe uznawane są przez tysiące instytucji: od pracodawców ( Siemens, Unilever, Coca-Cola, Sony) poprzez uczelnie wyższe, po międzynarodowe organizacje i instytucje rządowe takie jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Służba Cywilna. Pomagają one dostać się na wymarzony kierunek studiów na całym świecie oraz zwiększają szanse na rynku pracy.

Więcej informacji na temat uznawalności egzaminów Cambridge ESOL na stronie http://www.cambridgeesol.org/institutions/search.php