Zebrania z rodzicami uczniów przyjętych
do kl. 1 PSSP
w roku szkolnym 2022/2023

Zebranie z rodzicami uczniów przyjętych do kl. 1 PSSP w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się we wtorek, 7 czerwca o godz. 17.00.

Nieobecność na tym spotkaniu, bez wcześniejszego poinformowania o tym szkoły, spowoduje skreślenie dziecka z listy uczniów.

Tego dnia, w sekretariacie Szkoły będzie można zamówić mundurki oraz identyfikator.

Ponadto w sekretariacie szkoły należy złożyć:

  • dwa, podpisane zdjęcia legitymacyjne ucznia,
  • zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez kandydata obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówki”).