Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do PSLO

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych znajduje się na tablicy informacyjnej w budynku szkoły oraz po zalogowaniu www.szkola-poznan.salezjanie.pl/wyniki-rekrutacji/

Do dnia 30 lipca 2021 r. (do godz.15:00) zakwalifikowany kandydat lub jego rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do sekretariatu Szkoły następujących dokumentów:

 • świadectwa ukończenia szkoły (oryginał);
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (oryginał);
 • dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych;
 • zgody podpisanej przez Rodziców/opiekunów prawnych/ na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie wizerunku oraz kontakt z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym w PSLO w Poznaniu.

Brak dostarczenia do sekretariatu ww. dokumentów w ustalonym terminie skutkuje skreśleniem kandydata
z listy.

W tym terminie kandydaci w sekretariacie Szkoły dokonują zamówienia kart wejściowych do budynku szkolnego.

Zebrania z rodzicami uczniów przyjętych do kl. 1 PSSP w roku szkolnym 2021/2022

Zebranie z rodzicami uczniów przyjętych do kl. 1 PSSP w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się w czwartek, 17 czerwca o godz. 17.00.

Nieobecność na tym spotkaniu, bez wcześniejszego poinformowania o tym szkoły, spowoduje skreślenie dziecka z listy uczniów.

Tego dnia, w sekretariacie Szkoły będzie można zamówić mundurki oraz identyfikator.

Ponadto w sekretariacie szkoły należy złożyć:

 • dwa, podpisane zdjęcia legitymacyjne ucznia,
 • zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez kandydata obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówki”).

MUNDURKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku, 17 maja, do piątku, 9 lipca br. będą przyjmowane w Sekretariacie Szkoły zamówienia na mundurki na nowy rok szkolny.

Koszulka z krótkim/ długim rękawem:

 • Rozmiar dziecięcy (5/6 tj. 110-122 cm, 7/8 tj. 128-134 cm, 9/11 tj. 134-140 cm, 12/14 tj. 146-152 cm) – 40 zł
 • Rozmiar młodzieżowy (XS tj. 158 cm, S tj. 164 cm, M tj. 170 cm, L tj. 176 cm, XL tj. 182 cm, XXL tj. 188 cm) – 45 zł

Polar:

 • 122, 128, 134, 140 cm – 65 zł
 • 146, 152 cm – 77 zł
 • 158, 164, 170, 176, 182, 188 cm – 85 zł

Naszywka z logo Szkoły: 10 zł

Identyfikator: 20 zł

Przy składaniu zamówienia prosimy o wpłacenie całej należnej kwoty.