Odbiór świadectw i zaświadczeń z OKE

Świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o uzyskanym wyniku egzaminu maturalnego,

będzie można odebrać w dniu 4 lipca 2019 roku od godziny 11:00  w sekretariacie Szkoły.

Maturzyści, którzy po odbiór dokumentów nie będą mogli przyjść osobiście, mogą upoważnić do odbioru ww. dokumentów inną osobę, która wraz z upoważnieniem powinna posiadać kserokopię dowodu osobistego maturzysty. Nieodebrane w tym dniu świadectwa i zaświadczenia OKE, będą przechowywane w archiwum Szkoły.

 

Wzór upoważnienia

 

                                                                                                     Poznań, dn. 4 lipca 2019 r.

Imię i nazwisko

PESEL

 

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………

zamieszkały(a)……………………………………………………………….

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr ……………………………..

upoważniam Pana(ią) ………………………………………………………

legitymującego(ą) się dowodem osobistym nr …………………………..

do odbioru mojego świadectwa maturalnego.

 

                                                                                                                       (czytelny podpis maturzysty)

 

…Drodzy Maturzyści…

Drodzy Maturzyści,

przed Wami kilka ważnych egzaminów, które dadzą Wam możliwość studiowania wybranych przez siebie kierunków. Wszyscy jesteśmy w tych dniach z Wami.

 

Szkoła nauczyła Was wielu umiejętności, które z pewnością wykorzystacie nie tylko na egzaminach maturalnych, ale każdego dnia. Pamiętajcie, że „zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą” (Wergiliusz).

Życzymy samych życiowych sukcesów 🙂

Dyrekcja i Nauczyciele

Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2018/2019 – harmonogram i czas trwania

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

w roku szkolnym 2018/2019

 

poziom podstawowy:

6 maja 2019 r.  –  EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO – godz. 9:00

7 maja 2019 r.  – EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI – godz. 9:00

8 maja 2019 r.  – EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – godz. 9:00

poziom rozszerzony:

JĘZYK POLSKI – 6 maja 2019 r. – godz. 14:00

JĘZYK ANGIELSKI – 8 maja 2019 r.  – godz. 14:00

MATEMATYKA – 9 maja 2019 r.  – godz. 9:00

BIOLOGIA – 10 maja 2019 r.  – godz. 9:00

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – 10 maja 2019 r.  – godz. 14:00

CHEMIA – 13 maja 2019 r.  – godz. 9:00

GEOGRAFIA – 15 maja 2019 r.  – godz. 9:00

FIZYKA – 20 maja 2019 r.  – godz. 9:00

HISTORIA – 20 maja 2019 r.  – godz. 14:00

Ogłoszenie wyników egzaminów – 4 lipca 2019 roku.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINÓW

poziom podstawowy:

JĘZYK POLSKI  – 170 minut

MATEMATYKA – 170 minut

JĘZYK ANGIELSKI – 120 minut

poziom rozszerzony:

JĘZYK ANGIELSKI – 150 minut

JĘZYK POLSKI/MATEMATYKA/BIOLOGIA/CHEMIA/FIZYKA/GEOGRAFIA/HISTORIA/WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – 180 minut

 

 

 

Drodzy Maturzyści – powodzenia!!!

„Zwyciężyć mogą Ci, którzy wierzą, że mogą” 

Wergiliusz

Drodzy Maturzyści,

przed Wami kilka ważnych egzaminów, które dadzą Wam możliwość studiowania wybranych przez siebie kierunków. Wszyscy jesteśmy w tych dniach z Wami.

Szkoła nauczyła Was wielu umiejętności, takich jak mnożenie, dzielenie, odmierzanie. Ćwiczyła pisanie opowiadań, analizowania sytuacji i stawiania hipotez. Te umiejętności wykorzystacie nie tylko podczas egzaminów maturalnych, ale każdego dnia.

Życzymy Wam,

abyście pisząc historię swojego życia, potrafili analizować sytuacje i dostrzegać wszystkie ważne wydarzenia, dzieląc je przy tym z innymi. Odmierzajcie odległości tak, aby znając drogę hamowania, zatrzymać się w dobrym miejscu. Wszelkie decyzje ważcie precyzyjnie, aby redukcja stresu nie musiała przebiegać zbyt gwałtownie. Pamiętajcie o tym co było, a idąc w dobrym kierunku, otwierajcie oczy na to, co przed Wami. 

Oby wiedza i umiejętności zdobyte w szkole, stały się dla Was przepustką otwierającą drzwi wszystkich wymarzonych uczelni.

Życzymy samych życiowych sukcesów 🙂

Dyrekcja i Nauczyciele

Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Materiały i przybory dozwolone podczas egzaminu maturalnego 2017/2018

PRZEDMIOT DOZWOLONE  PRZYBORY/MATERIAŁY
BIOLOGIA
 • linijka
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory fizykochemiczne
CHEMIA
 • linijka
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory fizykochemiczne
FIZYKA
 • linijka
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory fizykochemiczne
GEOGRAFIA
 • linijka
 • kalkulator prosty
 • lupa
HISTORIA
 • lupa
JʘZYK POLSKI
 • słownik ortograficzny
 • słownik poprawnej polszczyzny
WIEDZA  O SPOŁECZEуSTWIE
 • kalkulator prosty
MATEMATYKA
 • linijka
 • cyrkiel
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory matematyczne

 

* kalkulator prosty (umożliwia tylko wykonanie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb);

* szkoła zapewnia podczas egzaminów: wybrane wzory fizykochemiczne, wybrane wzory matematyczne, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny;

* długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem – przeznaczony do rozwiązywania zadań, odpowiedzi; rysunki wykonywane są długopisem;

* informacja:  https://www.oke.poznan.pl/files/cms/464/komunikat_o_przyborach_2017.pdf

 

 

Egzamin maturalny – dozwolone przybory w roku szkolnym 2016/2017

kalkulator-zuzycia-pradu

 

DOZWOLONE PRZYBORY – Komunikat dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w roku szkolnym 2016/2017.

PRZEDMIOT

DOZWOLONE  PRZYBORY/MATERIAŁY

BIOLOGIA

 • linijka
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory fizykochemiczne

CHEMIA

 • linijka
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory fizykochemiczne

FIZYKA

 • linijka
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory fizykochemiczne

GEOGRAFIA

 • linijka
 • kalkulator prosty
 • lupa

HISTORIA

 • lupa

JĘZYK POLSKI

 • słownik ortograficzny
 • słownik poprawnej polszczyzny

WIEDZA  O SPOŁECZEŃSTWIE

 • kalkulator prosty

MATEMATYKA

 • linijka
 • cyrkiel
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory matematyczne

 

* kalkulator prosty (umożliwia tylko wykonanie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb);

* szkoła zapewnia podczas egzaminów: wybrane wzory fizykochemiczne, wybrane wzory matematyczne, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny;

* długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem – przeznaczony do rozwiązywania zadań, odpowiedzi; rysunki wykonywane są długopisem; 

* informacja: https://www.oke.poznan.pl/files/cms/434/komunikat_o_przyborach_2016.pdf

 

 

Egzamin maturalny – czas trwania egzaminów

Czas trwania poszczególnych egzaminów maturalnych (nowa formuła)

zegar-obrazek_sredni_4076500

 

 

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK POLSKI  – 170 minut

MATEMATYKA – 170 minut

JĘZYK ANGIELSKI – 120 minut

JĘZYK FRANCUSKI – 120 minut

 

POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI – 150 minut

JĘZYK FRANCUSKI – 150 minut

JĘZYK POLSKI/MATEMATYKA/BIOLOGIA/CHEMIA/FIZYKA/GEOGRAFIA/HISTORIA/WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – 180 minut

INFORMATYKA – część pierwsza – 60 minut, część druga – 150 minut; przerwa pomiędzy częściami – 30 minut

 

 

Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2016/2017 – harmonogram.

Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2016/2017 – część pisemna


poziom podstawowy:

4 maja 2017 r.  –  EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO – godz. 9:00

5 maja 2017 r.  – EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI – godz. 9:00

8 maja 2017 r.  – EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – godz. 9:00

19 maja 2017 r. – EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO – godz. 9:00

poziom rozszerzony:

JĘZYK POLSKI – 4 maja 2017 – godz. 14:00

JĘZYK ANGIELSKI – 8 maja 2017 – godz. 14:00

MATEMATYKA – 9 maja 2017 – godz. 9:00

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – 10 maja 2017 – godz. 9:00

INFORMATYKA – 10 maja 2017 – godz. 14:00

BIOLOGIA – 12 maja 2017 – godz. 9:00

HISTORIA – 15 maja 2017 – godz. 9:00

CHEMIA – 16 maja 2017 – godz. 9:00

GEOGRAFIA – 16 maja 2017 – godz. 14:00

FIZYKA – 18 maja 2017 – godz. 9:00

JĘZYK FRANCUSKI – 19 maja 2017 – godz. 14:00