Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021

W związku z zaistniałą sytuacją, konkursy odbywają się też w formie online. Kilka informacji, które pomogą w rozwiazywaniu testu.

Link do filmu dla uczestników konkursu online: https://www.youtube.com/watch?v=Xy3d9o1rw6s&feature=youtu.be

Link do regulaminów konkursów: http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2020/09/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-20202021/

Uczniowie/uczestnicy logują się na stronie wkp.moodle.org.pl za pomocą loginu i hasła, który otrzymają od zespołu nadzorującego 15 minut przed rozpoczęciem konkursu.

Każdy uczestnik rozwiązujący online ma obowiązek być na spotkaniu konkursowym na teamsach z uruchomioną kamerą.

Powodzenia

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe odbywać się będą według harmonogramu –> TUTAJ

Regulaminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych dostępne –> TUTAJ

Każdy uczestnik Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych obowiązkowo musi dostarczyć uzupełnione i podpisane przez rodziców poniższe dokumenty:

zal_1_karta_zgloszenia

zal_1a_oswiadczenie_rodzica

zal_1b_zgoda_rodzica