I etap IV Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej: edukacja-wychowanie-pomoc

W pierwszym etapie Olimpiady uczestnicy zmierzyli się z esejem pedagogicznym, napisanym na jeden
z tematów zaproponowanych przez organizatorów. Uczestnicy mogli zastanowić się nad człowieczeństwem, zadaniami pedagoga w okresie pandemii, budowaniem relacji w czasach kryzysu,
czy odpowiedzialnością w Internecie.

Do II etapu Olimpiady zakwalifikowało się 26 spośród 75 zgłoszonych uczestników.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Tym, którym nie udało się zakwalifikować, dziękujemy za udział w pierwszym etapie i zapraszamy za rok.

Zawody II stopnia – analiza indywidualnego przypadku – 31 marca 2021 r.

IV Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna: edukacja – wychowanie – pomoc

Rusza czwarta edycja ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej, której zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z dziedziny edukacji, wychowania oraz strategii udzielania pomocy dzieciom lub osobom starszym.

Olimpiada skierowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) zainteresowanych edukacją, wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Olimpiada składa się z III etapów:

pierwszy etap – szkolny – polega na napisaniu pracy na jeden z tematów nadesłanych przez organizatorów w oparciu o pozycje książkowe i zagadnienia zamieszczone w Informatorze Olimpiady; (etap szkolny – 19 stycznia 2021 roku)

drugi etap – polega na opisaniu indywidualnego przypadku dziecka lub osoby starszej oraz zaproponowania strategii udzielenia pomocy; (nadesłanie prac do 31 marca 2021 roku)

trzeci etap – ma charakter rozmowy ze specjalistami na temat przypadku nadesłanego przez uczestnika w II etapie, poprzedzonej krótką 10-ciominutową prezentacją sytuacji problemowej
wraz  z zaproponowanymi działaniami pomocowymi; (15 czerwca 2021 roku)

Organizator

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej

Opieka merytoryczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych

Nagroda
Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych i Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Szczegółowe informacje określa Regulamin Olimpiady Pedagogicznej oraz Informator Olimpiady Pedagogicznej – dokumenty zamieszczone poniżej.

HARMONOGRAM IV OLIMPIADY zmiana I etapu

REGULAMIN IV OLIMPIADY

Informator. IV Olimpiada Pedagogiczna

Załącznik nr 1 – zgłoszenie uczestników 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu – protokół – etap szkolny

Załącznik nr 4 do Regulaminu – zgłoszenie pracy pisemnej

Informacja na stronie:

Zmiana regulaminu III Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej: edukacja – wychowanie – pomoc

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.),  a tym samym ze zmianą zapisaną w rozporządzeniu zmieniającym z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 530), w roku szkolnym 2019/2020 konkursy i olimpiady, które nie zakończyły się przed dniem 26 marca br. są konkursami dwuetapowymi.

W roku szkolnym 2019/2020 nie organizuje się III etapu (finału) konkursów/olimpiad.  Uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do finału wystawia się zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Finalisty, nie wyłania się laureatów.

Zmieniony Regulamin III Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej: edukacja-wychowanie – pomoc. – TUTAJ

IV Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna: edukacja-wychowanie-pomoc


Organizowana przez Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej

Informacje na temat olimpiady dostępne są także na stronie
http://oliped.home.amu.edu.pl/

Szczegółowe informacje określa Regulamin Olimpiady Pedagogicznej oraz Informator Olimpiady Pedagogicznej – dokumenty zamieszczone poniżej.

The gallery was not found!

REGULAMIN Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej

HARMONOGRAM Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej

Zostanie umieszczony 12.11.2020 roku

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej: edukacja – wychowanie – pomoc

12 czerwca 2019 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej „EDUKACJA – WYCHOWANIE – POMOC”, której organizatorem jest Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu.

Już po raz drugi uczestnicy Olimpiady walczyli o indeks najlepszego w Polsce Wydziału Pedagogicznego. Zakwalifikowani do III etapu licealiści pochodzili z Opola, Mielca, Chrzanowa, Legionowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Lublina, Śremu  i Poznania.

Każdy uczestnik finału zaprezentował przygotowane przez siebie studium indywidualnego przypadku oraz odpowiedział na pytania Komitetu Naukowego Olimpiady.

Komitet Naukowy nagrodził wszystkich finalistów. Trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, otrzymały indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 12 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00. Wręczenie nagród poprzedzone zostało wykładem dla wszystkich uczestników  i zaproszonych gości oraz koncertem zespołu muzycznego.

https://wse.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wse/387129-gala-finalowa-ii-ogolnopolskiej-olimpiady-pedagogicznej-edukacja-wychowanie-pomoc

 

II Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna: edukacja – wychowanie – pomoc

                                Rusza druga edycja ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej w Polsce, której zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z dziedziny edukacji, wychowania oraz strategii udzielania pomocy dzieciom lub osobom starszym.

Olimpiada skierowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych a także gimnazjalnych, zainteresowanych edukacją, wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w nietypowej sytuacji.

Organizator

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej

Opieka merytoryczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych

Nagroda
Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych

 

Szczegółowe informacje określa Regulamin Olimpiady Pedagogicznej oraz Informator Olimpiady Pedagogicznej – dokumenty zamieszczone poniżej.

HARMONOGRAM

REGULAMIN OLIMPIADY

Informator Olimpiada Pedagogiczna_2018

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

 

Honorowy Patronat Ministra Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Miło nam poinformować, że III Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna: edukacja – wychowanie – pomoc,

organizowana przez Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej, objęta została

honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Informacje na temat olimpiady dostępne są także na stronie   http://oliped.home.amu.edu.pl/