VII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej

Rusza siódma edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej, której zakres tematyczny
obejmuje zagadnienia z dziedziny edukacji, wychowania oraz strategii udzielania pomocy
dzieciom lub osobom starszym. Olimpiada skierowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych edukacją, wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w trudnej/nietypowej sytuacji.

Olimpiada składa się z III etapów:

pierwszy etap – szkolny – polega na napisaniu testu z wiedzy psycho-pedagogicznej w oparciu
o pozycje książkowe zamieszczone w Informatorze Olimpiady (etap szkolny – 12 stycznia
2024 roku);

drugi etap – polega na opisaniu indywidualnego przypadku dziecka lub osoby starszej, 
oraz zaproponowaniu strategii udzielenia pomocy; nadesłanie prac do 20 marca 2024 roku;

trzeci etap – ma charakter rozmowy ze specjalistami na temat literatury wskazanej
w Informatorze Olimpiady oraz nadesłanego przez uczestnika w II etapie studium indywidualnego przypadku; 7 czerwca 2024 roku.

Zgłoszenia uczestników do 22 grudnia 2023 roku (załącznik nr 1).

Informator VII Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej: edukacja – wychowanie – pomoc  ogłoszony zostanie 3 listopada 2023 r.

Organizator
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej
Opieka merytoryczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych
Nagroda
Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych

Finał VI Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej:

Dnia 2 czerwca 2023 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się finał VI Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej: edukacja-wychowanie-pomoc pod hasłem: Współczesna młodzież wobec nieprzewidywanej rzeczywistości. Galę finałową Olimpiady uświetnił swoją obecnością pan dr Zbigniew Talaga Wielkopolski Wicekurator Oświaty.

Spośród 180 uczestników VI edycji Olimpiady, w III etapie przed Komitetem Naukowym Olimpiady zaprezentowało się 10 finalistów ze szkół:

 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie
 • XXI Liceum  Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
 • Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie
 • II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu
 • III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku.

Zanim ogłoszono laureatów Olimpiady, finaliści oraz zaproszeni goście wysłuchali krótkiego wykładu dr Moniki Christoph, która omówiła zagadnienie doradztwa i rozwoju zawodowego pedagogów.

Komitet Naukowy Olimpiady Pedagogicznej w składzie: prof. UAM dr hab. Kingi Kuszak,
dr hab. Agnieszki Iwanickiej, dr Marty Kędry, dr Moniki Christoph, dr Grażyny Barabasz,
dr Anny Mazurowskiej oraz mgr Kingi Zysk (inicjatorki Olimpiady) nagrodził finalistów
oraz wyłonił Laureata, przyznając indeks pani Julii Marcinowicz (Szczecinek). Komitet Naukowy przyznał dodatkową Nagrodę Otwartego Serca dla pani Emilii Benedykowiak (Inowrocław) za pracę na rzecz drugiego człowieka w środowisku lokalnym.

Olimpiada została objęta Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki
oraz patronatami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Piątki Poznańskiej.

VI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej – rok szkolny 2022/2023

Dnia 2 czerwca 2023 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się finał VI Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej: edukacja-wychowanie-pomoc pod hasłem: Współczesna młodzież wobec nieprzewidywanej rzeczywistości. Galę finałową Olimpiady uświetnił swoją obecnością pan dr Zbigniew Talaga Wielkopolski Wicekurator Oświaty.

Spośród 180 uczestników VI edycji Olimpiady, w III etapie przed Komitetem Naukowym Olimpiady zaprezentowało się 10 finalistów ze szkół:

 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie
 • XXI Liceum  Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
 • Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie
 • II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu
 • III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku.

Zanim ogłoszono laureatów Olimpiady, finaliści oraz zaproszeni goście wysłuchali krótkiego wykładu dr Moniki Christoph, która omówiła zagadnienie doradztwa i rozwoju zawodowego pedagogów.

Komitet Naukowy Olimpiady Pedagogicznej w składzie: prof. UAM dr hab. Kingi Kuszak,
dr hab. Agnieszki Iwanickiej, dr Marty Kędry, dr Moniki Christoph, dr Grażyny Barabasz,
dr Anny Mazurowskiej oraz mgr Kingi Zysk (inicjatorki Olimpiady) nagrodził finalistów
oraz wyłonił Laureata, przyznając indeks pani Julii Marcinowicz (Szczecinek). Komitet Naukowy przyznał dodatkową Nagrodę Otwartego Serca dla pani Emilii Benedykowiak (Inowrocław) za pracę na rzecz drugiego człowieka w środowisku lokalnym.

Olimpiada została objęta Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki
oraz patronatami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Piątki Poznańskiej.

Rusza szósta edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej, której zakres tematyczny
obejmuje zagadnienia z dziedziny edukacji, wychowania oraz strategii udzielania pomocy
dzieciom lub osobom starszym.
Skierowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych edukacją,
wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w trudnej/nietypowej sytuacji.
Olimpiada składa się z III etapów:
pierwszy etap – szkolny – polega na napisaniu testu z wiedzy pedagogicznej w oparciu
o pozycje książkowe zamieszczone w Informatorze Olimpiady etap szkolny – 12 stycznia
2023 roku;
drugi etap – polega na opisaniu indywidualnego przypadku dziecka lub osoby starszej, 
oraz zaproponowaniu strategii udzielenia pomocy; nadesłanie prac do 24 marca 2023 roku;
trzeci etap – ma charakter rozmowy ze specjalistami na temat literatury wskazanej
Informatorze Olimpiady, oraz nadesłanego przez uczestnika w II etapie studium
indywidualnego przypadku; 2 czerwca 2023 roku.


Zgłoszenia uczestników do 22 grudnia 2022 roku (załącznik nr 1).

Organizator
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej
Opieka merytoryczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych
Nagroda
Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych

Finał V Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej

Dnia 6 czerwca 2022 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu odbył się finał V Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej: edukacja-wychowanie-pomoc pod hasłem: Współczesna młodzież wobec zmieniającej się rzeczywistości. Galę finałową
Olimpiady uświetniła swoją obecnością pani Aleksandra Kuź, Wielkopolski Wicekurator Oświaty
oraz pani Maria Jedlińska-Pyssa, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty
w Poznaniu.

Spośród 100 uczestników V edycji Olimpiady, w III etapie przed Komitetem Naukowym Olimpiady  zaprezentowało się 14 finalistów reprezentujących szkoły:

 • Zespół Szkół im. Władysława i Jadwigi Zamoyskich w Rokietnicy
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku
 • Zespół Szkół nr 1 w Kutnie
 • XXI Liceum  Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
 • V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach.

Przyszli pedagodzy w rozmowie z członkami Komitetu poruszyli zagadnienia dotyczące kreatywności w szkole, stylów uczenia się, (nie)równości w edukacji i życiu społecznym oraz cyberprzestrzeni
jako miejscu kształtowania się tożsamości młodzieży.

Zanim ogłoszono laureatów Olimpiady, finaliści oraz zaproszeni goście wysłuchali krótkiego wykładu dr Grażyny Barabasz, która w swoim wystąpieniu pt. „Studenci bez granic” przybliżyła realizację projektów wśród dzieci i młodzieży z najdalszych zakątków Afryki, zachęcając tym samym przyszłych studentów pedagogiki do innego spojrzenia na proces edukacji oraz do realizowania własnych zainteresowań i pasji. 

Komitet Naukowy Olimpiady Pedagogicznej w składzie: prof. UAM dr hab. Kingi Kuszak,
dr hab. Agnieszki Iwanickiej, dr Marty Kędry, dr Grażyny Barabasz, dr Anny Mazurowskiej
oraz mgr Kingi Zysk (inicjatorki Olimpiady) wyłonił laureatów I, II i III miejsca

III miejsce: pani Aleksandra Góźdź (Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu)

 II miejsce: pani Paulina Piasecka (IV Liceum Ogólnokształcące we Włocławku)

                 pani Emilia Gorzel (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu)

Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz tytuł Laureata I miejsca otrzymały

 • pani Marta Marciniak (V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach)
 • pani Joanna Hoderna (IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu).

Komitet Naukowy przyznał dodatkową Nagrodę Otwartego Serca dla pana Mikołaja Żelazińskiego (Kalisz) oraz pana Michała Kryściaka (Kutno) za pracę na rzecz drugiego człowieka w środowisku lokalnym.

Olimpiada została objęta Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz patronatami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Piątki Poznańskiej.

V edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej

Rusza piąta edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej, której zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z dziedziny edukacji, wychowania oraz strategii udzielania pomocy dzieciom lub osobom starszym.

Skierowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych ponadgimnazjalnych zainteresowanych edukacją, wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w trudnej/nietypowej sytuacji.

Olimpiada składa się z III etapów:

pierwszy etap – szkolny – polega na napisaniu testu z wiedzy pedagogicznej w oparciu o pozycje książkowe zamieszczone w Informatorze Olimpiady etap szkolny – 12 stycznia 2022 roku;

drugi etap – polega na opisaniu indywidualnego przypadku dziecka lub osoby starszej, oraz zaproponowaniu strategii udzielenia pomocy; nadesłanie prac do 25 marca 2022 roku; trzeci etap – ma charakter rozmowy ze specjalistami na temat literatury wskazanej w Informatorze Olimpiady, oraz nadesłanego przez uczestnika w II etapie studium indywidualnego przypadku; 6 czerwca 2022 roku.

Zgłoszenia uczestników do 22 grudnia 2021 roku (załącznik nr 1)

Spotkanie dla szkolnych opiekunów17 grudnia 2021 roku (chęć uczestnictwa w spotkaniu online nt. organizacji i przygotowania uczestników do Olimpiady) należy zgłosić e-mailowo na adres pedagog.salezjanie@wp.pl

Organizator

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej

Opieka merytoryczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych

Nagroda
Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych

INFORMATOR V OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY INFORMATYCZNEJ

REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PEDAGOGICZNEJ

HARMONOGRAM V OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PEDAGOGICZNEJ

Załącznik nr 1 – zgłoszenie uczniów do Olimpiady

Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie – przetwarzanie danych

Załącznik nr 3 do Regulaminu – protokół – etap szkolny

Załącznik nr 4 do Regulaminu – zgłoszenie pracy pisemnej

IV Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna: edukacja – wychowanie – pomoc

Rusza czwarta edycja ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej, której zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z dziedziny edukacji, wychowania oraz strategii udzielania pomocy dzieciom lub osobom starszym.

Olimpiada skierowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) zainteresowanych edukacją, wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Olimpiada składa się z III etapów:

pierwszy etap – szkolny – polega na napisaniu pracy na jeden z tematów nadesłanych przez organizatorów w oparciu o pozycje książkowe i zagadnienia zamieszczone w Informatorze Olimpiady; (etap szkolny – 19 stycznia 2021 roku)

drugi etap – polega na opisaniu indywidualnego przypadku dziecka lub osoby starszej oraz zaproponowania strategii udzielenia pomocy; (nadesłanie prac do 31 marca 2021 roku)

trzeci etap – ma charakter rozmowy ze specjalistami na temat przypadku nadesłanego przez uczestnika w II etapie, poprzedzonej krótką 10-ciominutową prezentacją sytuacji problemowej
wraz  z zaproponowanymi działaniami pomocowymi; (15 czerwca 2021 roku)

Organizator

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej

Opieka merytoryczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych

Nagroda
Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych i Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Szczegółowe informacje określa Regulamin Olimpiady Pedagogicznej oraz Informator Olimpiady Pedagogicznej – dokumenty zamieszczone poniżej.

HARMONOGRAM IV OLIMPIADY zmiana I etapu

REGULAMIN IV OLIMPIADY

Informator. IV Olimpiada Pedagogiczna

Załącznik nr 1 – zgłoszenie uczestników 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu – protokół – etap szkolny

Załącznik nr 4 do Regulaminu – zgłoszenie pracy pisemnej

Informacja na stronie:

Honorowy Patronat Ministra Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Miło nam poinformować, że III Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna: edukacja – wychowanie – pomoc,

organizowana przez Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej, objęta została

honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Informacje na temat olimpiady dostępne są także na stronie   http://oliped.home.amu.edu.pl/