Opłaty

Opłata na cele oświatowe na rzecz Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Bank PEKAO SA II O. w Poznaniu: 56 1240 1763 1111 0010 1132 3126;

z dopiskiem: „cele oświatowe, imię i nazwisko ucznia, klasa”.

Płatne przez wszystkie miesiące roku (12 miesięcy).

–  100 zł/miesiąc – klasy 1-3 PSSP

–  80 zł/miesiąc – klasy 4-8 PSSP, PSLO

Opłata za basen  na rzecz Rady Rodziców ZSS w Poznaniu

Santander Bank Polska: 13 1090 1463 0000 0001 1011 5264;

z dopiskiem: „cele oświatowe, imię i nazwisko ucznia, klasa”.

Opłata stała 100 zł/miesiąc w okresie październik – czerwiec

Opłata za komitet rodzicielski na rzecz Rady Rodziców ZSS w Poznaniu

Santander Bank Polska: 29 1090 1463 0000 0001 0709 5269;

z dopiskiem: ”komitet rodzicielski, imię i nazwisko ucznia, klasa”

– dla uczniów chodzących na basen opłata wynosi 50 zł/rok i 25 zł/rok za kolejne dzieci

Jeżeli co najmniej jedno dziecko z rodzeństwa chodzi na basen, na wszystkie dzieci danej rodziny uczące się w ZSS obowiązuje stawka za komitet rodzicielski jak dla dzieci chodzących na basen.

– dla uczniów niechodzących na basen opłata wynosi 100 zł/rok i 75 zł/rok za kolejne dzieci.