Słówko

„W każdym młodym człowieku, nawet najbardziej nieszczęśliwym, istnieje zapalny punkt dobra. Pierwszym obowiązkiem wychowawcy jest poszukiwanie tego punktu, tej wrażliwej struny serca i wyciągnięcie z niej zysku”.
                                  św. Jan Bosko
Kochani Byli Wychowankowie!
Po krótkiej przerwie, zwracam się dzisiaj do was słowami Księdza Bosko, które są dla mnie wyjątkowo ważne. Oddają to wszytko co każdy człowiek, wychowawca, rodzic, brat, siostra powinien ofiarować drugiemu.  Obecność, uśmiech, życzliwe spojrzenie. To tak niewiele. Warto pamiętać, te słowa Księdza Bosko, zwłaszcza kiedy przychodzą momenty trudne, chwile zwątpienia.

Słówko na Święta Zmartwychwstania Pańskiego

„Zmartwychwstał Pan i żyję dziś,
blaskiem jaśnieje noc,
nie umrę nie,
lecz będę żyć,
Bóg okazał swą moc…”


Kochani Byli Wychowankowie!
Niech Zmartwychwstały Chrystus, przyniesie wam radość i siły, a także
pokorę. Abyśmy uznali, że  jesteśmy stworzeniami, z mocnymi i słabymi
stronami, grzesznikami potrzebującymi przebaczenia.
Życzę wam, także duchowej odnowy, wiary, co daję siłę i nadzieję na
lepsze jutro.

Słówko na dobry początek tygodnia

Młodzi, którzy kochają to, co im się podoba, niech nauczą się kochać i to, co podoba się im mniej: dyscyplina, nauka, umartwienie”
                                                                                                                                                                        św. Jan Bosko
W tym tygodniu św. Jan Bosko wzywa nas Kochani Byli Wychowankowie kolejny raz do pracy nad sobą. W każdym momencie swojego życia realizujemy rożne zadania. Niekiedy są to sprawy, które nie napawają radością. Ksiądz Bosko zwraca uwagę młodym, że nie zawsze w życiu wykonuje się polecenia, takie, które sprawiają nam radość i przyjemność. Pragnie by młodzi w trudach i przeciwnościach odnaleźli chęć do działania.
Kochani Byli Wychowankowie!
Nauczcie się kochać to, co podoba się wam mniej!
Dobrego tygodnia!

Słówko na dobry początek tygodnia

„Nikt nie jest odpowiedni do wydawania rozkazów, jeśli nie potrafi być posłuszny”
                                                                                                 św. Jan Bosko
Posłuszeństwo kojarzy się zazwyczaj z relacją dziecko – rodzic lub z dyscypliną zakonną. Jednak posłuszeństwo w wymiarze naszej wiary zajmuje bardzo ważne miejsce. Bez posłuszeństwa nie ma chrześcijanina. Posłuszeństwo to świadomość wiary, zaufanie Bogu, życie we wspólnocie, którą tworzy ciało Chrystusa. Ksiądz Bosko w tym tygodniu również chce zwrócić nam szczególną uwagę na posłuszeństwo.
Kochani Byli Wychowankowie!
Pamiętajcie, że jeśli chcecie wydawać komuś polecenia, sami musicie potrafić spełniać prośby innych. Dobrze wiemy, że nie jest to łatwe. Nie poddawajcie się! Zaufajcie Bogu, a na pewno będzie wam lżej. Dobrego tygodnia!

Słówko na dobry początek tygodnia

„Dlaczego ludzie chcą zastąpić miłość zimnym przepisem?” – św. Jan Bosko
Dzisiejszy świat bardzo często oczekuję od człowieka działania bez emocji. Emocje, okazywanie uczuć w wielu dziedzinach  życia są interpretowane jako słabość człowieka. Jednak Jezus Chrystus wskazuje nam przeciwny kierunek.
Kochani Byli Wychowankowie!
Płyńcie pod prąd. Bez względu co proponuje wam dzisiejszy świat. Nigdy nie zastępujcie miłości zimnym przepisem. Dobrego tygodnia Kochani!

Słówko na dobry początek tygodnia

Rozmawiajcie ze sobą, wyjaśniajcie sobie, a łatwo się zrozumiecie, nie niszcząc miłości chrześcijańskiej…Osobiste wyjaśnienie waszych dobrych intencji bardzo zmniejsza, a często nawet przyczynia się do zatarcia złowrogich myśli, które mogą powstać w umysłach pewnych ludzi”.
                                                                          św. Jan Bosko


Ksiądz Bosko dużą wagę przywiązywał do rozmowy z drugim człowiekiem. Często rozmawiał ze swoimi aktualnymi i dawnymi uczniami, współpracownikami i przyjaciółmi.
Wierzył, że spokojna, szczera rozmowa może rozwiązać wiele problemów i zapobiegać trudnym sytuacjom.

Kochani Byli Wychowankowie!
Starajcie się rozmawiać z drugim człowiekiem, wyjaśniać wszelkie nieporozumienia. A zobaczycie, że wasze dobre intencje przyczynią się do zatarcia złowrogich myśli. Dobrego tygodnia.

Słówko na uroczystość św. Jana Bosko

Kochani Byli Wychowankowie!
W sobotę 31 stycznia kolejny raz świętowaliśmy dzień narodzin dla nieba św. Jana Bosko. Wielkiego Ojca i Nauczyciela młodzieży. Uroczystość ta, to  czas refleksji, moment zastanowienia. Kim dla mnie jest Ksiądz Bosko? Co wniósł w moje życie?
Matka Teresa z Kalkuty powiedziała o św. Janie Bosko:„Ksiądz Bosko miał wspaniałe serce dla biednych, widział w nich Jezusa… Wiedział, że to, co czyni dla tych uliczników, czyni dla Jezusa”. Natomiast św. Jan Paweł II :„Święty Jan Bosko jest ojcem i nauczycielem młodzieży. Jego niezwykły sekret polegał na tym, że nie zawiódł nigdy najgłębszych pragnień młodzieży”.
A co  Ty napiszesz w tym miejscu, na papierze lub w myśli?
Kochani Byli Wychowankowie za przykładem św. Jana Bosko nieście zawsze wiarę, światło i pokój tam, gdzie samotność rodzi nędzę. Dobrego tygodnia!

Słówko po tygodniu jedności chrześcijan

„Abyśmy byli jedno”
To słowa znanej piosenki religijnej.
Każdy z nas przynależy do jakiejś grupy, wspólnoty. Jednak nie powinniśmy zamykać się tylko na tego typu działania w naszym życiu. Ważne jest, aby poszerzać horyzonty, otwierać się na drugiego człowieka. Tego zawsze uczył swoich wychowanków Ksiądz Bosko.
Nie zamykał ich tyko w swoim oratorium. Chciał, aby swoją radość i piękno wewnętrzne nieśli innym ludziom, zwłaszcza tym potrzebującym. Tak jak robił to Jezus Chrystus. Kochani bądźmy zawsze jego wiernymi uczniami!!!
Dzisiejsze słówko chciałabym zakończyć słowami apostoła Pawła, skierowanymi do Koryntian.
„Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony?”
Jezus Chrystus nie jest podzielony. Czynimy wszytko, abyśmy również nie byli podzieleni.

Świąteczne spotkanie Byłych Wychowanków Salezjańskich

W piątek 19 grudnia odbyło się świąteczne spotkanie Byłych Wychowanków Salezjańskich. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą.Odczytaliśmy także fragment ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. W kilku słowach wspomnieliśmy również o rocznicy założenia Zgromadzenia Salezjańskiego. Potem nastąpił czas składania życzeń i łamania się opłatkiem. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność, serdeczne rozmowy
i wspomnienia.

Zapraszam do galerii.

Kolejne Spotkanie Byłych Wychowanków Salezjańskich odbędzie się w czwartek 29 stycznia o godzinie 17:00 w sali 201.

Serdecznie zapraszam!