Pedagog szkolny

Pedagog szkolny pełni dyżur dla Uczniów i Rodziców w godzinach: 

poniedziałek   11:00 – 17:00

wtorek            10:00 – 14:00

środa              11:00 – 17:00

czwartek        8:00 – 14:00

piątek             8:00 – 12:00


Z wizytą w Kolegium Europejskim w Gnieźnie

W ramach współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Adama Mickiewicza odbyło się już kilka spotkań. Tym razem wybraliśmy się do Gniezna, gdzie wzięliśmy udział w zorganizowanym dla nas wykładzie pani profesor Elizy Grzelak, która chętnie dzieliła się z nami swoją wiedzą.

Najpierw prowadząca uzmysłowiła nam, jaką ważną rolę w naszym życiu pełni język. Ciekawie opowiadała o komunikacji międzyludzkiej, zwracając uwagę na werbalny i niewerbalny sposób porozumiewania się. Dzięki jej spostrzeżeniom uświadomiliśmy sobie, jak wiele tajemnic skrywa ludzki język, a także za pomocą jakich „chwytów” przekazujemy sobie informacje.

Kolejna część prelekcji była poświęcona reklamie. Pani profesor zwróciła nam uwagę na mechanizmy rządzące światem tego przekazu. Opowiedziała między innymi o roli i znaczeniu barw. Pokazała, jak istotne jest odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych przedmiotów ukazanych w reklamie. Oczywiście poświęciła także czas na to, by porozmawiać o języku reklamy. Komunikaty kierowane do potencjalnego konsumenta są przemyślane i celowe, podporządkowane zabiegom perswazyjnym i manipulacyjnym.

Dzięki temu spotkaniu wzbogaciliśmy swoją wiedzę – staliśmy się bardziej uważnymi obserwatorami rzeczywistości. Pani profesor Eliza Grzelak uświadomiła nam potęgę języka i odsłoniła tajniki komunikacji międzyludzkiej, które teraz chętnie sami odkrywamy i zgłębiamy. Zdobytą wiedzę wykorzystamy podczas kolejnych etapów realizacji naszych projektów gimnazjalnych.

Zapraszamy do galerii.

 

Podziękowania

Wzorem lat ubiegłych, w dniach 17 i 18 grudnia, odbyła się w naszej szkole sprzedaż ciast, ozdób choinkowych i okolicznościowych pamiątek. Dzięki Państwa hojności udało się nam pozyskać z całej akcji kwotę 1.600 złotych. Pozwoli ona dofinansować wydarzenia szkolne, z których korzystają nasze dzieci. Niestety, bardzo niewiele osób zaangażowało się w przeprowadzenie samej sprzedaży, tym bardziej zatem, wszystkim, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie ciast, a także bardzo nielicznej grupie „handlowców” oraz osobom, które wsparły finansowo naszą akcję, w imieniu Rady Rodziców, a przede wszystkim uczniów, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Całą akcję przygotowywała i koordynowała pani Marzena Borna, której należą się osobne podziękowania.

[nggallery id=271]

Pozdrawiamy. Rada Rodziców

Jerzy Radziwiłowicz w Poznaniu – nie mogliśmy tego przegapić!

Na początku grudnia uczniowie naszej szkoły gościli w Collegium Maius na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Dzięki podpisanej przez naszą szkołę umowie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu mogliśmy wziąć udział w spotkaniu z wybitnym polskim aktorem – Jerzym Radziłowiczem. Wykład został zorganizowany przez studentów dziennikarstwa i nosił tytuł „Medialny wizerunek aktora, czyli jak dziennikarze powinni mówić o aktorach”.

To wyjątkowe uczucie móc zobaczyć bohatera „Pokłosia”, „Człowieka z marmuru”, „Człowieka z żelaza”, znanego serialu „Glina” i jeszcze wielu innych produkcji, których wymienienie tutaj byłoby niemożliwe.

Pan Radziwiłowicz był trudnym i wymagającym rozmówcą. Prowadzące wykład studentki dziennikarstwa nie miały łatwego zadania. Pewne potknięcia można im jednak wybaczyć, ponieważ dopiero uczą się swojej przyszłej profesji. Zapewne potrzebne im było takie wyzwanie.

Jerzy Radziwiłowicz zwrócił uwagę na fakt,  że dziennikarze nie powinni utożsamiać aktora wcielającego się w jakąś rolę z postacią, którą gra. Wartość artysty rozpoznaje się po tym, że potrafi zagrać zarówno papieża, jak i czarny charakter i we wszystkich swoich rolach może być równie wiarygodny i przekonujący. Dziennikarze nie powinni go zatem „szufladkować”.

Studenci skorzystali z okazji, że mają przed sobą tak wybitnego gościa i kierowali do niego pytania nie tylko związane z medialnym wizerunkiem aktora. Jerzy Radziwiłowicz opowiedział wiele o aktorstwie filmowym i teatralnym, odsłonił tajniki warsztatu. Zdradził, że ceni wielu amerykańskich aktorów, a sam chętnie zagrałby z razem z Jackiem Nicholsonem.

Bardzo dziękujemy kierownikom Zakładu Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa za możliwość uczestnictwa w wykładzie. Mogliśmy dowiedzieć się wielu ważnych i ciekawych rzeczy. Gimnazjaliści dzięki takim zajęciom możemy poszerzać swoje horyzonty, uczestniczyć w życiu kultury i bardziej świadomie wybrać swoją przyszłą zawodową drogę – to wyjątkowo cenne.

[nggallery id=267]

Informacja z posiedzenia Rady Rodziców dnia 11 grudnia 2013r.

W dniu 11 grudnia odbyło się drugie, w tej kadencji, posiedzenie Rady Rodziców.
Głównym celem zebrania było uchwalenie budżetu (preliminarza wydatków) Rady, na rok szkolny 2013/2014.

Najważniejszymi działaniami, na jakie chcemy przeznaczyć zgromadzone środki są:
1. dofinansowanie wyjazdu do Rzymu, klas drugich PGS oraz wyjazdów na wycieczki klasowe – łącznie około 18 tys. złotych,
2. nagrody dla uczniów, na zakończenie roku szkolnego – około 7 tys. złotych,
3. dofinansowanie półkolonii zimowych – 2 tys. złotych.

Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane wydatki, zwłaszcza te, związane z dofinansowaniami, uda się zrealizować – jest to jednak zależne od wywiązania się, rodziców naszych uczniów, z opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach na basenie. Bardzo liczymy na to !!!

Jednym z priorytetów RR jest, by w corocznym wyjeździe do Rzymu, klas drugich PGS, mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie. W pierwszym z wyjazdów, który już odbył się w tym roku szkolnym, uczestniczyli wszyscy uczniowie klasy 2A. Było to możliwe, właśnie dzięki dofinansowaniu ze środków Rady Rodziców.

Sprzedaż ciast w dniach 17.12.2013 r. (wtorek), w godzinach 8.30 – 15.30 oraz 18.12.2013 r. (środa), w godzinach 14:30 – 18.00 – zapisy

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w sprzedaży ciast, należy strzałką wybrać datę 17 lub 18 grudnia 2013r., dwukrotnie kliknąć w puste pole w poniższym kalendarzu. Następnie wypełnić wymagane pola, wybrać godziny i kliknąć „Zapisz”.

UWAGA. Na każdą godzinę może zapisać się więcej niż jedna osoba. UWAGA

17.12.2013r. od 8:30 do 15:30

18.12.2013r. od 14:30 do 18:00

Dodanych wpisów nie można edytować ani usuwać.
[[scheduler_plugin]]

„Dzień Anioła” w klasach 4-6 PSSP

6 grudnia (piątek) chcemy obchodzić Dzień Anioła. W tym dniu przychodzimy ubrani na biało i możemy założyć różne anielskie atrybuty (skrzydła, aureole itp.). Każda klasa przygotowuje anielski wystrój sali. Na długiej przerwie obiadowej reprezentanci klas IV-VI PSSP (do 10 os. Z klasy) wezmą udział w konkursie na anioła klasowego, który zostanie wykonany z materiałów przygotowanych wcześniej przez klasę (konkurs odbędzie się w sali nr 12). Liczy się pomysłowość i wykonanie.

W czasie adwentu szczególnie chcemy troszczyć się o to, aby stawać  się lepszymi. Staramy się żyć słowem Ewangelii na co dzień. Każda klasa zbiera dobre uczynki (zapisuje je n a karteczkach) , z których następnie zrobimy anioła na Wigilię szkolną.