Jeszcze więcej możliwości

Luty zakończyliśmy bardzo mocnym akcentem. Ostatniego dnia tego miesiąca nasza szkoła podpisała porozumienie z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczniowie gimnazjum i liceum będą mogli uczestniczyć w zajęciach, wykładach, konwersatoriach i spotkaniach organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej UAM. Pracownicy naukowi Uniwersytetu również w naszej szkole poprowadzą warsztaty związane z literaturą i językiem polskim.

Zainteresowani, po uprzednim uzgodnieniu terminu, będą mogli korzystać z konsultacji dotyczących zagadnień językowych i literaturoznawczych. Pracownicy naukowi wydziału zapewniają, że chętnie podzielą się swoją wiedzą z młodymi ludźmi.

Tego typu zajęcia pozwolą lepiej przygotować się do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych; ułatwią rozpoczęcie kolejnego etapu edukacyjnego. Młodzież będzie miała szansę, poszerzać swoje zainteresowania, rozwijać pasje oraz poznawać tajniki pięknej ojczystej mowy.

Warto dołożyć wszelkich starań, by wykorzystać możliwości, jakie daje podpisana umowa.

 

 

Stroiki bożonarodzeniowe

W nawiązaniu do ustaleń podjętych przez Radę Rodziców, uprzejmie informujemy, że w dniach 10 i 11 grudnia, podczas konsultacji z rodzicami, w naszej szkole przeprowadzona będzie sprzedaż stroików bożonarodzeniowych. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży zasilą w całości budżet Rady Rodziców, z którego są i będą realizowane dofinansowania wyjazdów dzieci na wycieczki, nagrody dla uczniów i inne potrzeby naszych uczniów oraz Szkoły. Stroiki będą przygotowywane w dniu 4.12.2012 r. w budynku szkolnym przy os. Bohaterów II Wojny Światowej, w godzinach 16.00-20.00. Całość prac koordynuje Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Pani Marzenna Borna. Osoby chętne do pracy przy tworzeniu stroików proszone są o wpisywanie się na listę, która od dnia 22.11 będzie dostępna na stronie internetowej Szkoły. Bardzo liczymy na obecność co najmniej dwóch przedstawicieli każdej klasy.

Porozumienie o współpracy

 

 

29 października 2012 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Publicznym Gimnazjum Salezjańskim im. bł. Piątki Poznańskiej a Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Porozumienie dotyczy współpracy i wsparcia dydaktycznego, związanego z udziałem uczniów naszego gimnazjum w wykładach i warsztatach w ramach oferty dydaktycznej Instytutu Filologii Germańskiej.

W listopadzie wykład „Krótka historia szwajcarskiej demokracji” wygłosi dr Justyna Krauze-Pierz, po którym przeprowadzone zostaną warsztaty językowe, obejmujące słownictwo z zakresu wiedzy o Szwajcarii. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie wystawy, udostępnionej przez Ambasadę Szwajcarii, zatytułowanej „Nowoczesna demokracja bezpośrednia – dialog polsko – szwajcarski.” 

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu Święta Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły: Dyrekcji, Nauczycielom oraz Osobom wspomagającym działanie i prowadzenie szkoły.

Życzymy wytrwałości w dążeniu do postawionych sobie celów oraz dalszego zaangażowania i profesjonalizmu, z jakim wypełniają Państwo swoje codzienne obowiązki.