Stroiki bożonarodzeniowe

W nawiązaniu do ustaleń podjętych przez Radę Rodziców, uprzejmie informujemy, że w dniach 10 i 11 grudnia, podczas konsultacji z rodzicami, w naszej szkole przeprowadzona będzie sprzedaż stroików bożonarodzeniowych. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży zasilą w całości budżet Rady Rodziców, z którego są i będą realizowane dofinansowania wyjazdów dzieci na wycieczki, nagrody dla uczniów i inne potrzeby naszych uczniów oraz Szkoły. Stroiki będą przygotowywane w dniu 4.12.2012 r. w budynku szkolnym przy os. Bohaterów II Wojny Światowej, w godzinach 16.00-20.00. Całość prac koordynuje Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Pani Marzenna Borna. Osoby chętne do pracy przy tworzeniu stroików proszone są o wpisywanie się na listę, która od dnia 22.11 będzie dostępna na stronie internetowej Szkoły. Bardzo liczymy na obecność co najmniej dwóch przedstawicieli każdej klasy.

Porozumienie o współpracy

 

 

29 października 2012 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Publicznym Gimnazjum Salezjańskim im. bł. Piątki Poznańskiej a Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Porozumienie dotyczy współpracy i wsparcia dydaktycznego, związanego z udziałem uczniów naszego gimnazjum w wykładach i warsztatach w ramach oferty dydaktycznej Instytutu Filologii Germańskiej.

W listopadzie wykład „Krótka historia szwajcarskiej demokracji” wygłosi dr Justyna Krauze-Pierz, po którym przeprowadzone zostaną warsztaty językowe, obejmujące słownictwo z zakresu wiedzy o Szwajcarii. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie wystawy, udostępnionej przez Ambasadę Szwajcarii, zatytułowanej „Nowoczesna demokracja bezpośrednia – dialog polsko – szwajcarski.” 

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu Święta Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły: Dyrekcji, Nauczycielom oraz Osobom wspomagającym działanie i prowadzenie szkoły.

Życzymy wytrwałości w dążeniu do postawionych sobie celów oraz dalszego zaangażowania i profesjonalizmu, z jakim wypełniają Państwo swoje codzienne obowiązki.

 

Dyskoteka szkolna

Samorząd Uczniowski ogłasza i zaprasza na dyskotekę rozpoczynającą rok szkolny 2012/2013.  Imprezę zaplanowaliśmy na dzień 04.10.2012, początek o godz. 17:00, koniec – godz. 20:00.

Czekamy na uczniów gimnazjum oraz liceum. Przyjdźcie potańczyć, spotkać się z koleżankami i kolegami w mniej formalnym stroju niż mundurek szkolny! Wejście za darmo!

Dzień Krawata

Samorząd Uczniowski proponuje i ogłasza dzień 01.10.2012 Dniem Krawata.

Krawat (fr. cravate) – ozdoba męskiego lub damskiego stroju, będąca wąskim paskiem materiału wiązanym wokół szyi na kołnierzu koszuli. Współczesny krawat wywodzi się od długich, kolorowych chust lub szarf noszonych dawniej na szyi w Chorwacji. Damskie krawaty charakteryzują się dwoma końcami o różnych kolorach (źródło: Wikipedia).

W Polsce 2 czerwca jest organizowany Dzień bez Krawata – nieformalne święto w wielu firmach. My postanowiliśmy zorganizować coś zupełnie odwrotnego. W tym dniu mile widziane będą u Panów koszule i garnitury, a u Pań garsonki, żakieciki i oficjalne kostiumy!

Przypominamy o salezjańskim znaczku – jeśli wystąpicie bez mundurków.

Tego dnia każdy, kto będzie nosił krawat, zwolniony jest z odpytywania (nauczyciele również!) oraz niezapowiedzianych kartkówek.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Skład Prezydium Rady Rodziców:
przewodniczący – Sławomir Jezierski
zastępca przewodniczącego – Marzenna Borna
skarbnik – Maciej Frasunkiewicz
sekretarz – Jarosław Liberek

Konto Rady Rodziców:
BZ WBK I ODDZIAŁ POZNAŃ 29 1090 1463 0000 0001 0709 5269

Subkonto Rady Rodziców (wpłaty na basen):
BZ WBK 13 1090 1463 0000 0001 1011 5264

Regulamin RR
Do pobrania Regulamin Rady Rodziców – plik *.pdf (ok. 100 KB)

Salezjanie

W Polsce (www.salezjanie.pl)

Zgromadzenie Salezjańskie na ziemie polskie przybyło pod koniec XIX w. Stało się tak za sprawą biskupa Jana Puzyny, który w 1898 r. sprowadził salezjanów do Oświęcimia. Otworzyli tam oni gimnazjum, szkołę zawodową, a następnie nowicjat zakonny i seminarium duchowne. Młodzież z trzech zaborów wychowywano w duchu polskim. Dzięki temu, po 1918 r. wychowankowie oświęcimscy, u boku innych osób, podjęli trudną pracę na rzecz odbudowy odrodzonej ojczyzny.

Działanie władz PRL-u po II wojnie światowej ograniczyło możliwości pracy salezjanów. Od 1948 r. do 1963 r. zlikwidowano wszystkie szkoły salezjańskie z wyjątkiem dzieła w Oświęcimiu. Z tego powodu w czasach komunizmu salezjanie podjęli pracę duszpasterską w parafiach. Upadek systemu komunistycznego pozwolił im na nowo rozpocząć działalność wychowawczą.

Na świecie (www.sdb.org)
Salezjanie pracują już na wszystkich kontynentach (pierwsi salezjanie wyjechali na misje już w 1875 r.), również tam, gdzie chrześcijaństwo stanowi nikły procent wierzących. Posługują młodzieży nie tylko katolickiej, ale także prawosławnej, protestanckiej, muzułmańskiej i innych religii. Pracują z nią w szkołach wielu typów, oratoriach, internatach, świetlicach, domach poprawczych. Prowadzą także parafie.
Dzieło ks. Bosko ciągle się rozwija.