Bal Karnawałowy Rodziców i Pracowników ZSS – sobota 18.01.2020

Bal Karnawałowy Rodziców i Pracowników ZSS – sobota 18.01.2020💃🕺🔝🔝🔝
Serdecznie zapraszamy do udziału w trzecim Balu Karnawałowym Rodziców i Pracowników ZSS.🎉🎈
Zabawa odbędzie się w sobotę, 18.01.2020, w Klubie Angello przy ul. Czernichowskiej 62 w Poznaniu.
Tak jak w poprzednich latach imprezę poprowadzi Kreatywny Wodzirej👍.
W czasie Balu przeprowadzimy loterię, a dochód z niej zasili nasze szkolne Oratorium oraz Duszpasterstwo CUMA.

Bilety 🎫w cenie 150 zł/osobę do 31.12.2019 oraz 160 zł/osobę od 01.01.2020 można zakupić w Sekretariacie ZSS lub mailowo pod adresem: karnawalzss@gmail.com
Ilość miejsc: 120.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i chwili relaksu w dobrym towarzystwie 🙂

Rada Rodziców ZSS

 

Nagrody rozdane

Konkurs Salezjańska Bluza na Wakacjach został rozstrzygnięty! ☺
🥇Klara Miś 🥈Maria Nowak 🥉Kamila Szwarc
Przyznano również dziesięć wyróżnień i nagrody pocieszenia🍫😊Cieszymy się się,  że dzięki Wam salezjańska bluza zwiedziła tak wiele zakątków świata 🌎i Polski. Jesteśmy pewni, że ma ona apetyt na więcej i w ferie na pewno nie zawiedziecie!  💪Dziękujemy Radzie Rodziców i Fundacji Współpracowników Salezjańskich za dofinansowanie konkursu😍
 
 
 
 
 
 
 

Pierwsze spotkanie Rady Rodziców ZSS 2019/2020 – środa, 23.10.2019, godz. 18.00

Zapraszamy wszystkie trójki klasowe do udziału w pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu Rady Rodziców ZSS, które odbędzie się w środę, 23.10.2019 o godz. 18.00 w naszej szkole.
Na tym spotkaniu podsumujemy pracę Prezydium RR ZSS za ostatnie 3 lata i dokonamy wyboru nowego Prezydium z uwagi na zakończoną 3-letnią kadencję części obecnego składu Prezydium.
Dokonamy również wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej, w związku z zakończeniem 3-letniej kadencji oraz zakończeniem nauki w ZSS dzieci dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej.
Prosimy o udział w spotkaniu przedstawicieli wszystkich klas.
 
W październiku 2019 zostanie opublikowany plan spotkań RR ZSS na rok szkolny 2019/2020 – jak w poprzednich latach odbędą się 4 spotkania: 2 w pierwszym i 2 w drugim semestrze.
 
Prezydium RR ZSS

Uzyskanie zwolnienia z zajęć Wychowania Fizycznego

Uzyskanie zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 843 z późn.zm.) – dla uczniów PSLO (dot. oddziałów po gimnazjum)
  • 5 ust. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  • 5 ust. 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  • 5 ust. 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni).

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373) dla uczniów klas 1-8 PSSP oraz klas 1-4 PSLO (dot. oddziałów po ośmioletniej szkole podstawowej)
  • 4 ust 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  • 4 ust 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  • 4 ust 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni).

 

Rodzice (opiekunowie prawni) składają w sekretariacie podanie do dyrektora szkoły (załącznik nr 1), do którego załączają opinię lekarza. 

 

 

Spotkanie BWS

Zapraszamy naszych kochanych Byłych Wychowanków Salezjańskich – STUDENTÓW, na spotkanie formacyjno – integracyjne, które odbędzie się 26 września (czwartek) o godz. 17.30, do oratorium (parter). Zaproście swoich studenckich znajomych, którzy ukończyli ZSS. Jesteśmy bardzo ciekawi, co się u Was dzieje, czy za nami tęsknicie- bo my za Wami tak 

 Czekamy na Was! Do zobaczenia