Rada Rodziców wspiera anglistki

Zespół językowy anglistek pragnie podziękować Radzie Rodziców naszej Szkoły za sfinansowanie zakupu nowych materiałów dydaktycznych do języka angielskiego dla szkoły podstawowej i liceum. Ze środków Rady Rodziców zostały zakupione maty edukacyjne oraz kostka edukacyjna dla uczniów klas młodszych; różnorodne gry językowe rozwijające i utrwalające przeróżne struktury gramatyczne, a także gry planszowe i karciane rozwijające umiejętność mówienia w języku obcym. Ponadto, nasze zbiory materiałów dodatkowych poszerzyły się o kilkanaście zestawów kart konwersacyjnych, które urozmaicą zajęcia językowe dla uczniów szkoły podstawowej i liceum. Zakupione zostaną jeszcze znane i lubiane przez wszystkich story cubes, czyli kostki do kreatywnego opowiadania historii oraz gra Dixit.
Poniżej kilka zdjęć naszych nowych gier.

Rada Rodziców – wirtualne spotkanie wtorek 22.09.2020, godz. 18.00

Zapraszam wszystkie trójki klasowe na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Rady Rodziców ZSS, w formie wirtualnej, we wtorek 22.09.2020 o godz. 18.00.Trójki klasowe otrzymają zaproszenie mailowe na wideokonferencję po przekazaniu swoich adresów mailowych wychowawcom klas.
pozdrawiam w imieniu prezydium RR ZSS.

Krzysztof Sabiniewicz – Przewodniczący RR ZSS

Wsparcie Rady Rodziców dla pomocy dydaktycznych do nauki języka niemieckiego

Rada Rodziców sfinansowała zakup pomocy dydaktycznych, wspierających uczniów naszej Szkoły w nauce języka niemieckiego.Z przekazanych środków zostały zakupione gry językowe i słowniki polsko-niemieckie/ niemiecko-polskie, które będą używane w każdej klasie PSSP i PSLO podczas lekcji.
Zakupiliśmy również książki na temat historii i kultury niemieckiego obszaru jezykowego, które będą wykorzystane w czasie przygotowań uczniów do konkursów zewnętrznych.
Dodatkowo zakupiono książki z ćwiczeniami leksykalnymi i gramatycznymi,  które urozmaicą prowadzone lekcje w zakresie języka niemieckiego.

Wsparcie wyposażenia pracowni chemicznej

Przy wsparciu Rady Rodziców dla pracowni chemicznej zostały zakupione odczynniki chemiczne wykorzystywane w trakcie lekcji chemii laboratoryjnej, pokazów chemicznych oraz zajęć dla dzieci uczestniczących w półkoloniach.Zakupiono również duży układ okresowy, palniki, szkło laboratoryjne, rękawiczki i leki, które są potrzebne podczas wykonywania doświadczeń na chemii laboratoryjnej.
Chemia należy do przedmiotów, którego nie da się zrozumieć bez przeprowadzania eksperymentów i pokazów, dzięki dokonanym zakupom uczniowie naszej szkoły będą mogli w praktyce zgłębiać tajniki tego przedmiotu.

Dofinansowanie Rady Rodziców ZSS dla pracowni biologicznej

W ramach dofinansowania ze strony Rady Rodziców do pracowni biologicznej zostały zakupione mikroskopy i preparaty. Jeden z mikroskopów można podłączyć do komputera i wyświetlać obraz na ekranie lub tablicy multimedialnej. Pozostałe 6 mikroskopów można używać w klasyczny sposób – oglądając gotowe preparaty lub przygotowane na miejscu przez uczniów.
Sprzęt będzie wykorzystywany do realizacji podstawy programowej (budowa komórkowa organizmów) przez licealistów i piątoklasistów oraz na zajęciach pozalekcyjnych.

Spotkanie – wideokonferencja Rady Rodziców ZSS – 20.05.2020

Niniejszym informujemy, że ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Rady Rodziców ZSS odbędzie się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w środę 20.05.2020 o godz. 18.00.Z uwagi na panującą epidemię i obowiązujące ograniczenia spotkanie zostanie przeprowadzone w formie wideokonferencji.Wszyscy członkowie RR ZSS otrzymają e-mailem zaproszenia umożliwiające dołączenie do tego wirtualnego spotkania.Zapraszamy do udziału wszystkie trójki klasowe.
Prezydium RR ZSS

Sukces Akcji Bibliotecznej – w edycji 2020

Tegoroczna Akcja Biblioteczna przyniosła 1310 zł efektu finansowego i 210 sztuk książek jako efekt rzeczowy.

Zbiórka pozwoliła sfinansować 120 tytułów, pozostałe 90 zostało sprezentowane przez Uczniów wraz z Rodzicami.

Można poczytać, odpocząć, wyciszyć się. Gospodynią miejsca jest Pani Paulina Subocz – Białek, która zbiera zamówienia na wymarzone tytuły i co miesiąc stara się te marzenia spełniać.

Cieszymy się bardzo, że inicjatywa Rady Rodziców spotkała się z tak dużym zrozumieniem i już zapowiadamy kolejną, za rok – z nowymi atrakcjami!

Pracownia fizyczna – zakup pomocy naukowych


Rada Rodziców ZSS sfinansowała wyposażenie pracowni fizycznej w przyrządy umożliwiające budowanie obwodów elektrycznych oraz pomiary natężenia prądu, napięcia i oporu elektrycznego. Dzięki zakupionym przyrządom nasi uczniowie mogą brać aktywny udział w zadaniach w małych grupach. Oprócz tego zostało zakupionych 5 siłomierzy do pomiaru siły i półkule magdeburskie pozwalające zaprezentować, jak silne jest ciśnienie atmosferyczne.